Księgowość

Likwidacja kasy fiskalnej przy zakończeniu działalności gospodarczej

Koniec działalności gospodarczej wiąże się z zakończeniem użytkowania kasy fiskalnej. Należy w tej sytuacji zachować ostrożność, gdyż likwidacja kasy fiskalnej oznacza konieczność dostosowania się do odpowiednich procedur. W tym celu należy przeprowadzić odczyt pamięci kasy, a także wyrejestrować urządzenie w…

Zobacz więcej

Wycofanie budynku z firmy na cele prywatne podatnika

W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy to podatnik wycofuje budynek z ewidencji środków trwałych na swoje cele prywatne. Jak wiadomo, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Za taką dostawę uważa się również wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej…

Zobacz więcej

Sprzedaż samochodu firmowego przez ryczałtowca

Przedsiębiorca opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak samo jak inni przedsiębiorcy, może dokonywać sprzedaży środków trwałych firmy. Jednym z najczęściej spotykanych środków trwałych w firmie jest samochód, natomiast jak udokumentować i wykazać w ewidencjach sprzedaż samochodu firmowego przez…

Zobacz więcej

Paragon za autostradę w kosztach firmowych

Częste wyjazdy związane z obowiązkami służbowymi generują niemałe wydatki. Warto pamiętać, że aby wydatek zaliczyć do kosztów nie wystarczy, że w ogóle został on poniesiony oraz, że jest związany z działalnością. Konieczne jest również jego prawidłowe udokumentowanie. Dowód księgowy w tym…

Zobacz więcej

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód – kiedy przysługuje?

Wykorzystując samochód w firmie podatnicy mają możliwość ewidencjonowania w KPiR wydatków związanych z ich użytkowaniem. Co więcej, czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku VAT od tego rodzaju wydatków w wysokości 50% lub 100% VAT. Sprawdź, kiedy przysługuje pełne…

Zobacz więcej

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – róznice

Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, choć nazwy mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Często te pojęcia bywają mylone, a efekt tego jest taki, że w czasie choroby możemy nie mieć prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego. W przypadku ubezpieczeń niewiedza…

Zobacz więcej

Zwrot na rachunek VAT przy braku sprzedaży – czy jest możliwy?

Zwrot podatku VAT – reguła ogólna Z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od…

Zobacz więcej

Działalność nierejestrowana a NIP – czy jest konieczny?

Szczególną formą aktywności gospodarczej jest działalność nierejestrowana,  ponieważ wiąże się ona z licznymi uproszczeniami w zakresie obowiązków podatkowych. Typowy przedsiębiorca zobligowany jest do posiadania NIP-u, dlatego warto zastanowić się, czy konieczność posiadania NIP-u dotyczy także podatników prowadzących działalność nierejestrowaną. NIP…

Zobacz więcej

Zapomniana faktura kosztowa – ewidencja w KPiR

Prowadząc własną działalność gospodarczą zdarzają się sytuacje, gdy dokumenty trafiają do nas z opóźnieniem albo zostają omyłkowo pominięte podczas księgowania. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak prawidłowo rozliczyć koszty w KPiR i rejestrze VAT? Wielu podatników zadaje sobie te pytania.…

Zobacz więcej