tarcza antykryzysowa

Umorzenie subwencji PFR w 100%

Umożliwiono umorzenie 100% wartości subwencji 1.0 udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż, tylko tych najbardziej dotkniętych restrykcjami z powodu COVID-19, w tym m.in. działalności rekreacyjnej i sportowej, kulturalnej, jak również gastronomii czy…

Zobacz więcej

Krajowy System e-Faktur – nowość!

Krajowy System e-Faktur to proponowany przez Ministerstwo Finansów ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy będą mogli wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Z zapowiedzi resortu wynika, że ten, kto zdecyduje się wystawiać i przesyłać faktury przez Krajowy System e-Faktur (w…

Zobacz więcej

Kolejne ważne zmiany w CIT/PIT od 1 stycznia 2021 r.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie wiele zmian w podatku dochodowym (wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne…

Zobacz więcej

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła dla niektórych przedsiębiorców i zleceniobiorców możliwość uzyskania z ZUS pomocy w formie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Aby je otrzymać, trzeba spełnić określone warunki oraz złożyć w ZUS odpowiedni wniosek. Przedsiębiorcy                                                                     Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła do specustawy…

Zobacz więcej

W styczniu ruszy Tarcza Finansowa PFR 2.0

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił program Tarcza Finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, w związku z sytuacją COVID-19. Pomoc udzielana będzie tak jak poprzednio przez banki. Tarcza Finansowa PFR 2.0 skierowana jest do 38 branż…

Zobacz więcej

Tarcza antykryzysowa: z jakiej pomocy wciąż można skorzystać?

Mimo, że Tarcza Antykryzysowa 4.0 weszła w życie w czerwcu 2020, jej przepisy w dalszym ciągu funkcjonują i nadal możemy korzystać z tych form wsparcia. Sprawdź, o co dzisiaj możesz wnioskować. Świadczenie postojowe Wolne od podatku świadczenie w wysokości 2080…

Zobacz więcej

Skorzystałeś z mikropożyczki 5 000,00 zł ? Sprawdź o czym warto pamiętać.

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej wielu przedsiębiorców skorzystało z mikropożyczki w wysokości 5000,00 złotych. Zgodnie z ustawą o Tarczy Antykryzysowej 4.0, pożyczka zostanie umorzona jeżeli przedsiębiorca kontynuował działalność przez 3 miesiące od czasu otrzymania dofinansowania. Przepisy składające się na tzw.…

Zobacz więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

09.11.2020 wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy na 21 dni, od 9 listopada do 29 listopada.Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8. W przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności do lat 16, z orzeczeniem o znacznym…

Zobacz więcej

Otrzymanie subwencji z PFR – zakres wydatkowania, rozliczenie w PIT, CIT oraz VAT, zasady zwrotu

Sposób wykorzystania subwencji Subwencja może być wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazano, że pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią bardzo obszerną i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych niezbędnych dla prowadzonej działalności. Otrzymana subwencja może zasadniczo stanowić…

Zobacz więcej

Korzystałeś z pomocy publicznej w związku ze skutkami COVID-19? Sprawdź, jaki jest limit pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

W kontekście udzielonej pomocy finansowej dla przedsiębiorców, w związku ze skutkami COVID-19, przepisy prawa wskazują limity pomocy publicznej dla przedsiębiorcy. Ich przekroczenie może wiązać się z pewnymi negatywami następstwami. Warto zatem poznać owe limity, aby nie narazić się na niepożądane…

Zobacz więcej