Ustawy

URLOP WYPOCZYNKOWY W TEORII I W PRAKTYCE

Urlop wypoczynkowy to dla każdego pracownika jeden z podstawowych inajważniejszych przywilejów posiadania umowy o pracę (przypomnijmy, że przy umowiezleceniu takich udogodnień socjalnych nie mamy). O ile każdy pracownik wie jak najlepiejczas urlopowy wykorzystać, to nie każdy dobrze poznał i zaktualizował…

Zobacz więcej

Zmiany dotyczące MPP

Od 1 lipca br. weszły w życie (w znacznej części) przepisy nowelizacji ustawy o VAT oraz innych ustaw, tzw. pakiet SLIM VAT 3. Nowelizacja ta objęła także zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej w sytuacji, gdy płatność w MPP jest dokonywana na rzecz podatnika innego niż wskazany na…

Zobacz więcej

Nowe uprawnienia dla rodziców dzieci do 8 roku życia

Od 26 kwietnia 2023 roku rodzice posiadający dzieci do lat 8 mogą korzystać z elastycznej organizacji pracy. Pojęcie „elastycznej organizacji pracy” definiuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. Na podstawie zawartej w niej definicji pojęcie…

Zobacz więcej

Opłaty środowiskowe 2023 r.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mający wpływ na środowisko, corocznie składają sprawozdanie i wnoszą opłatę. Poniżej dowiesz się, jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za wprowadzanie gazów…

Zobacz więcej

Więcej niż jedna działalność osoby fizycznej – czy jest to możliwe?

Jedną z najprostszych form prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Rozpoczynając prowadzenie własnej firmy, należy dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą wypełnionego formularza CEIDG-1. We wniosku podaje się m.in. dane osobowe przedsiębiorcy (w tym…

Zobacz więcej

Ulgi w ZUS dla zatrudniających młodych bezrobotnych

Po zawarciu umowy o pracę pracodawca generalnie opłaca za pracownika składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Jeśli pracownik przed podjęciem zatrudnienia posiadał status bezrobotnego i spełniał wymagane przepisami warunki, to pracodawca przez pewien okres nie opłaca za niego składek na…

Zobacz więcej

Faktura korygująca rozwiązaniem na błędne dane nabywcy

Przedsiębiorcy wystawiają ogromne ilości faktur. W związku z tym zdarzają się liczne pomyłki. Często popełnianym błędem jest wystawienie faktury z błędnymi danymi jej odbiorcy. Metodą służącą sprostowania błędu, który zauważy podatnik jest faktura korygująca. Faktura korygująca- kiedy wystawiamy? Zgodnie z ustawą…

Zobacz więcej

Ministerstwo Finansów wydłuża czas na integrację kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi – na 1 stycznia 2025 r. Do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara administracyjna w wysokości 5 tys. zł wobec przedsiębiorców, którzy nie zapewnią integracji posiadanych kas…

Zobacz więcej

Zwolnienie z podatku dochodowego dla rodzin 4+

Polski Ład pośród szeregu nowych uregulowań, jakie w wyniku jego wejścia w życie zaczęły funkcjonować na gruncie pdof 1 stycznia 2022 r., wprowadził nową preferencję podatkową dla pracujących seniorów oraz rodzin z co najmniej czworgiem dzieci. Jest to zwolnienie z pdof, którego zastosowanie – jak…

Zobacz więcej

Zakup na firmę a prywatnie – czy warto brać fakturę na każdy towar?

Zdarza się, że przedsiębiorcy robiąc zakupy odruchowo proszą o wystawienie faktury na firmę, licząc że dany zakup rozliczą w kosztach. Takie postępowanie jest nie tylko niezgodnie z obowiązującymi przepisami, bowiem faktura powinna dokumentować jedynie sprzedaż związaną z działalnością gospodarczą, ale…

Zobacz więcej