VAT

Zmiany dotyczące MPP

Od 1 lipca br. weszły w życie (w znacznej części) przepisy nowelizacji ustawy o VAT oraz innych ustaw, tzw. pakiet SLIM VAT 3. Nowelizacja ta objęła także zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej w sytuacji, gdy płatność w MPP jest dokonywana na rzecz podatnika innego niż wskazany na…

Zobacz więcej

Zwolnienie z podatku dochodowego dla rodzin 4+

Polski Ład pośród szeregu nowych uregulowań, jakie w wyniku jego wejścia w życie zaczęły funkcjonować na gruncie pdof 1 stycznia 2022 r., wprowadził nową preferencję podatkową dla pracujących seniorów oraz rodzin z co najmniej czworgiem dzieci. Jest to zwolnienie z pdof, którego zastosowanie – jak…

Zobacz więcej

Ulga termomodernizacyjna za 2021

Ulga termomodernizacyjna za 2021 dotyczyć będzie wszystkich podatników, którzy rozliczają się w 2022 z Urzędem Skarbowym. Podstawowym warunkiem możliwości skorzystania z odliczenia jest to, że Podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, albo nieruchomości w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Przysługuje…

Zobacz więcej

Ulga na dziecko 2022 – gdy zabraknie podatku do odliczenia, podatnik dostanie dodatkowy zwrot ulgi

Każdy podatnik, któremu „zabraknie” podatku do odliczenia przysługującej mu kwoty ulgi na dzieci, może uzyskać w rozliczeniu rocznym tzw. „dodatkowy zwrot ulgi na dzieci”. Podatnik, któremu przysługuje ulga na dzieci, a który nie płaci podatku z uwagi na kwotę wolną…

Zobacz więcej

Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej – konsekwencje podatkowe

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych wynika wprost z art. 111 ustawy o VAT. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kas fiskalnych określa szereg zwolnień przedmiotowych (np. dla sprzedaży wysyłkowej, ze względu…

Zobacz więcej

Stawki podatkowe VAT jakie obowiązują w 2022 roku

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy mogą dokonać rejestracji do VAT stając się tym samym czynnymi podatnikami VAT. Wobec tego przedsiębiorcy zawierając transakcję sprzedaży są zobowiązani do wystawienia faktury VAT. Jednym z obowiązkowych elementów faktury są stawki podatkowe VAT, które dotyczą przedmiotu…

Zobacz więcej

Zmiany w VAT w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu

Grupa VAT jako nowy podatnik będzie mogła funkcjonować od 1 lipca 2022 roku pod warunkiem, że podmioty będą powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik podatku. Powiązania te będą musiały być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa…

Zobacz więcej

Wpis w dowodzie rejestracyjnym a prawo do odliczenia VAT

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu leasingowanego w przypadku kiedy samochód nie posiada odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 20 lipca 2021 r., nr…

Zobacz więcej

Inwentarz żywy w firmie – jak zaksięgować?

Każdy z przedsiębiorców wprowadza do firmy środki trwałe. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności środkami trwałymi są pojazdy, maszyny, sprzęt komputerowy i wiele innych. W środkach trwałych działalności gospodarczej można również znaleźć zwierzęta. Czy zatem inwentarz żywy można ująć w…

Zobacz więcej