Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Ulga na złe długi

Obowiązki dłużnika związane z ulgą na złe długi uregulowano w art. 89b ustawy o VAT. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik ma obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego wynikającego z tej faktury. Korektę  musi on dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Dłużnik nie ma natomiast obowiązku korygowania odliczonego VAT, jeżeli ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. Jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Dłużnik ma także prawo do tzw. korekty powrotnej. W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano o kwotę skorygowanego wcześniej podatku, jeżeli należność została uregulowana częściowo to podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Zmiana terminu płatności

Przepisy ustawy o VAT nie regulują kwestii czy dłużnik ma obowiązek korygowania odliczonego VAT, jeżeli dojdzie do zmiany terminu płatności. Natomiast organy podatkowe uznają, że zawarcie przez strony – przed upływem 90 dni od pierwotnie ustalonych terminów płatności – porozumienia, ugody lub innego rodzaju pisma, które przedłuża termin spłaty wierzytelności skutkuje tym, że termin 90 dni biegnie każdorazowo od nowego wyznaczonego terminu spłaty długu. Taki wniosek można wyciągnąć m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 10 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.798.2017.1.KM. 

Przesunięcie terminu zapłaty należności może być dokonane w dowolnej formie (np. aneksu do umowy, porozumienia wierzyciela i dłużnika zawierającego zmieniony termin płatności, przez wystawienie faktury korygującej, w której sprzedawca wskaże nowy termin płatności), ale dla skutecznego udokumentowania faktu przesunięcia terminu zapłaty warto jednak dochować formy pisemnej. Nowy termin płatności powinien być zaś określany w precyzyjny sposób.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: