Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił program Tarcza Finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, w związku z sytuacją COVID-19. Pomoc udzielana będzie tak jak poprzednio przez banki.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 skierowana jest do 38 branż z określonymi kodami PKD. Podobnie jak w przypadku pierwszej Tarczy Finansowej, z pomocy skorzystać będą mogły wyłącznie te firmy, które zatrudniają co najmniej 1 pracownika.

Projekt nowej Tarczy czeka na zgodę Komisji Europejskiej. Nabór wniosków przewidziany jest na styczeń – luty 2021 roku.

Lista branż, które będą mogły wnioskować o tarczę PFR 2.0:

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tarcza PFR 2.0 dla mikrofirm

Dotyczy firm, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników i znajdują się na liście wspieranych branż. Obrót za 2019 rok nie może być wyższy niż 2 mln euro. Dofinansowanie, w zależności od spadku obrotów, wyniesie od 18 tys. do 36 tys. zł na jednego pracownika. Wyliczając kwotę dofinansowania mnożymy stan zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. przez stopień spadku obrotów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r., który w 2020 r. nie może być mniejszy niż 30% .

Maksymalna kwota, o którą będzie można wnioskować to 324 tys. zł. Otrzymane dofinansowanie ulega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem, że:

  • będziemy prowadzić działalność do 31 grudnia 2021 r.
  • utrzymamy średni stan zatrudnienia z 2020 r. w 2021 r.

Tarcza PFR 2.0 dla małych i średnich firm

Dotyczy firm, które zatrudniają od 10 do 249 pracowników i znajdują się na liście wspieranych branż. Obrót za 2019 rok nie może być wyższy niż 50 mln euro. Dofinansowanie zależne będzie od naszej straty finansowej (jesteśmy na minusie – mamy więcej kosztów, niż przychodów). Pokrywane będzie do 70% wysokości tej straty za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Kwota dofinansowania wynikać będzie z naszych przewidywanych kosztów stałych, np. wynagrodzenia, leasing, czynsz.

Maksymalna kwota, o którą będzie można wnioskować to 3,5 mln zł. Wymagane jest minimum 30% spadku obrotów w 2020 r. Otrzymane dofinansowanie ulega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem, że:

  • będziemy prowadzić działalność do 31 grudnia 2021 r.
  • rozliczymy niewykorzystaną nadwyżkę z Tarczy po 31 października 2021 r.
  • przedstawimy rozliczenie straty netto w sprawozdaniach finansowych

100% umorzenie Tarczy PFR 1.0

Ważnym elementem będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy 1.0. Warunek umorzenia: spadek obrotów o 30% w okresie IV-XII lub X-XII 2020 w stosunku do 2019 r. Wnioski należy składać po roku od otrzymania subwencji.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Środki z Tarczy wykorzystać będzie można wyłącznie na koszty prowadzenia działalności, w tym wynagrodzenia pracowników. Z subwencji nie można:

  • nadpłacać kredytów i leasingów (nie dotyczy zwykłej spłaty raty kredytu)
  • wypłacać środków właścicielowi firmy lub podmiotom powiązanym z właścicielem
  • finansować przejęcia lub akwizycji innego przedsiębiorstwa

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: