Przedsiębiorco korzystasz ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej? Sprawdź, czy wszystkie poniesione wydatki możesz zaliczyć w kosztach uzyskania przychodu.

  • Pracodawca, który wybrał zwolnienie ze składek ZUS, nie odlicza od przychodu składek ani w części, którą co do zasady sam powinien pokryć, ani w części finansowanej przez pracownika.
  • Podobnie przy obliczaniu zaliczki na PIT nie mogą być uwzględnione składki ZUS, od opłacenia których podatnik został zwolniony.
  • Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w części wynikającej z subwencji.
  • Wydatki sfinansowane z pożyczki 5000 zł dla mikroprzedsiębiorstw można wliczyć w koszty uzyskania przychodu (nie zmieni tego ewentualne umorzenie pożyczki).
  • Wydatki pokryte ze środków otrzymanych ze wsparcia Tarczy Finansowej mogą stanowić koszt uzyskania przychodów (czekamy na informację z Ministerstwa Finansów, czy umorzenie subwencji otrzymanej z PFR będzie zwolnione z podatku dochodowego).