Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Pracownicy w czasie pełnienia obowiązków służbowych powinni być wypoczęci i skupieni na zadaniach, które wykonują. Ważny jest nie tylko wypoczynek w czasie wolnym, ale również czas na zjedzenie śniadania i chwilę przerwy w trakcie pracy. Dlatego częstotliwość i czas trwania przerw w pracy uregulowano w kodeksie pracy.

Czas pracy z przerwami

Pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy mają prawo do przerw w pracy – w okolicznościach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy i ustaw odrębnych.

Najpopularniejszym rodzajem przerwy, z której korzysta większość pracowników jest tzw. przerwa śniadaniowa, o której mowa w art. 134 K.p. W ostatnim czasie, w zakresie warunków udzielania pracownikom tej przerwy zaszły poważne zmiany związane z nowelizacją Kodeksu pracy od 26 kwietnia 2023 r. Przed tą datą pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosił co najmniej 6 godzin, miał prawo do 15-minutowej przerwy w pracy. Długość tej przerwy pozostawała bez zmian również w przypadku przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy. Ten stan prawny uległ jednak zmianie wraz ze znowelizowaniem art. 134 K.p.

Od 26 kwietnia br. jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, ma on prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut (tak jak poprzednio). Ponadto w przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż:

  • 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut,
  • 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Powyższe przerwy są wliczane do czasu pracy. Należy zaznaczyć, że możliwość skorzystania przez pracownika z wymienionych przerw zależy nie od zaplanowanej, ale rzeczywistej liczby przepracowanych godzin w danym dniu. Czyli, jeżeli pracownik miał w grafiku wyznaczoną 8-godzinną dniówkę roboczą, a z powodu zwolnienia w celach prywatnych przepracował tylko 5 godzin, nie będzie miał prawa do przerwy śniadaniowej. I odwrotnie, pracownik, którego dobowy wymiar pracy w danym dniu wynosił np. 4 godziny, a na polecenie pracodawcy przepracował jeszcze 3 godziny, ma prawo do jednej 15-minutowej przerwy. Pracownik, nie może zrezygnować z przerwy celem szybszego wyjścia z pracy czy przyjścia do niej później. 

Nowe zasady dotyczące udzielania przerwy lub przerw śniadaniowych budziły wątpliwości na gruncie ich praktycznego stosowania. Dotyczyły one głównie sytuacji, gdy pracownicy – z racji dłuższego dobowego wymiaru czasu pracy – mieli prawo do dodatkowej lub dodatkowych przerw śniadaniowych.

Bez sumowania i podziału

W przypadku gdy pracownik ma prawo tylko do jednej przerwy śniadaniowej, na ogół wykorzystuje ją jednorazowo i w całości. W sytuacji gdy przerw tych jest więcej (co w praktyce dotyczy pracowników świadczących pracę w różnych wariantach równoważnego systemu czasu pracy), pojawia się pytanie o możliwość sumowania tych przerw w celu uzyskania jednej, dłuższej przerwy lub przeciwnie, o dopuszczalność rozbicia 15-minutowej przerwy na krótsze przerwy, wykorzystywane z większą częstotliwością.

Niestety przepis art. 134 K.p., w brzmieniu obowiązującym od 26 kwietnia br., nie daje odpowiedzi na powyższe pytania. 

Wynagrodzenie jak za pracę

Zasadniczo przy ustalaniu wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop (z pewnymi zmianami). Tak wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy … (Dz. U. z 2017 r. poz. 927).

Płatne przerwy: m.in. śniadaniowa, ale również na karmienie dziecka piersią, dla niepełnosprawnych czy dla zatrudnionych przy obsłudze monitora ekranowego, nie są wprost zaliczane do okresów niewykonywania pracy (lub zwolnień od pracy). Jednak na mocy przepisów dotyczących tych przerw są one wliczane do czasu pracy pracownika. Tym samym należy je traktować jak okresy pracy i wypłacać wynagrodzenie, tak jak gdyby pracownik w tym czasie pracował.

W tym przypadku regulacja powołanego § 5 rozporządzenia nie ma zastosowania.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, www,gofin,pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: