Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Jeśli prowadzisz firmę i zamierzasz rozpocząć wykonywanie usług poza terytorium Polski musisz uzyskać odpowiednie zaświadczenie A1. Wybór zaświadczenia A1 zależy od tego, jaki charakter będzie miała twoja działalność w Polsce i za granicą.

Zaświadczenie A1 jest dokumentem na podstawie którego zostaje ustalone ustawodawstwo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 883/04 oraz Rozporządzeniem UE nr 987/09.  Dokument ten jest ważny dla osób, które przemieszczają się zawodowo na obszarze UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Na podstawie złożonego wniosku przez osobę zainteresowaną Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje zaświadczenie A1,  jeżeli zostaną spełnione wszystkie  warunki wynikające z prawa unijnego zgodnego z rozporządzeniem. Posiadacze zaświadczenia A1 podlegają wyłącznie przepisom państwa, które wydało dokument o ustanowieniu ustawodawstwa.   

Czasowe przeniesienie działalności gospodarczej na własny rachunek na terytorium innego państwa członkowskiego  

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce na własny rachunek mają możliwość czasowego przeniesienia swojej działalności na terytorium innego państwa członkowskiego, zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 987/2009. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, ubiegające się o takie zaświadczanie muszą spełnić następujące warunki:

1. wykazanie prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w Polsce przez okres co najmniej dwóch miesięcy,

2. wykazanie, że w państwie członkowskim będzie wykonywany ten sam rodzaj  działalności (np. na podstawie kontraktów),

3. w państwie członkowskim działalność nie może być wykonywana dłużej niż przez okres 24 miesięcy,

4. prowadząc działalność za granicą, w Polsce musi zostać zachowana infrastruktura, która umożliwi dalsze prowadzenie działalności po powrocie do Polski.

Zaświadczenia A1 z tytułu czasowego przeniesienia działalności na własny rachunek na terytorium innego państwa członkowskiego jest wydawane osobom zainteresowanym, które spełnią wszystkie powyżej wymienione warunki oraz wypełnią prawidłowo formularz US-1 (Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii ). Osoby te będą objęte ubezpieczeniem społecznym w Polsce. Okres pracy za granicą nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Prowadzenie działalność  na własny rachunek równocześnie lub na zmianę na terytorium dwóch lub kilku państw członkowskich  

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek musi dostosować się do szczególnych przepisów zgodnych z art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 14 ust. 5b, 6, 8, 9 i 10 rozporządzenia nr 987/2009, z których wynika, że będzie podlegać:

1. ustawodawstwu państwa członkowskiego zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część swojej działalności w tym państwie członkowskim

2. ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się centrum zainteresowania dla działalności danej osoby, jeżeli nie mieszka ona w żadnym z państw członkowskich, w których wykonuje znaczną część swojej pracy.

Aby ZUS uznał, że znaczna część twojej działalności prowadzona jest w Polsce rozmiary twojej faktycznej działalności wykonywanej w Polsce musi stanowić przynajmniej 25% rozmiarów twojej całej działalności  (z uwzględnieniem “zagranicy”).

Do ustalenia znacznej części prowadzenia działalności na własny rachunek w danym państwie członkowskim, bierze się pod uwagę:

1. obroty,

2. czas pracy,

3. liczba świadczonych usług.

Gdy w trakcie przeprowadzenia ogólnej oceny okaże się, że na podstawie wyżej wymienionych kryteriów wynik wyniesie co najmniej 25%, wtedy znaczna część prowadzenia działalności będzie wykonywana w państwie członkowskim zamieszkania.

Zaświadczenia A1 z tytułu  prowadzenia działalności na własny rachunek równocześnie lub na zmianę na terytorium dwóch lub kilku państw członkowskich jest wydawane osobom zainteresowanym, które spełnią wszystkie powyżej wymienione kryteria oraz wypełnią prawidłowo formularz US-2 (Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii) i US-55 (Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii). Osoby te będą objęte ubezpieczeniem społecznym w Polsce, zaświadczenie w tym przypadku jest wydawane na okres 12 miesięcy.

Od 01 kwietnia 2022 r. wniosek o wydanie zaświadczenia A1 należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) w formie dokumentu elektronicznego. Jeśli ZUS będzie dysponował wszystkimi niezbędnymi informacjami, które nie budzą wątpliwości, dokument zostanie wydany niezwłocznie. W przypadku kiedy sprawa będzie wymagała postępowania -w ciągu miesiąca, natomiast gdy będzie to sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. 

Źródło: infor,pl, podatki.biz.plgofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: