Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Przedsiębiorcy mają prawo zawiesić działalność gospodarczą na czas ograniczony lub nieograniczony. W ustawie nie wspomniano o braku obowiązku składania zeznania rocznego za okres, w którym zawieszono działalność, zatem przedsiębiorcy nadal są do tego zobowiązani. Zawieszenie działalności przez cały rok nie skutkuje zatem zwolnieniem

z obowiązku złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym.

Ustawodawca na okres zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących jej zawieszenia zwolnił przedsiębiorców z opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. To nie oznacza jednak braku obowiązku dokonania rozliczenia w zeznaniu rocznym. Zawieszenie działalności nie wyklucza bowiem zupełnie osiągania przez przedsiębiorcę przychodów z tego źródła.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma prawa wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Jednocześnie może w tym okresie uzyskiwać przychody ze zbycia własnych środków trwałych i wyposażenia oraz przychody finansowe, jak również przychody z działalności prowadzonej przed zawieszeniem. Jednak w związku z brakiem obowiązku dokonywania w tym okresie wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przychody te nie są opodatkowane na bieżąco.

Do opłacania zaliczek według zasad dla nich właściwych przedsiębiorcy wracają po zakończeniu okresu zawieszenia działalności gospodarczej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązuje przedsiębiorców do wywiązywania się z szeregu obowiązków wobec urzędu skarbowego. Pośród nich w art. 45 ust. 1 i 1a tej ustawy jest obowiązek składania w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego według ustalonego wzoru (dla przedsiębiorców korzystających z zasad ogólnych jest to PIT-36 – dla skali podatkowej lub PIT-36L – dla podatku liniowego) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Ustawodawca, zwalniając podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych z płacenia miesięcznych, uproszczonych lub kwartalnych zaliczek na podatek w okresie objętym zawieszeniem, nie zwolnił ich jednak ze wskazanego w powołanych przepisach obowiązku składania zeznań rocznych.


Obowiązek złożenia rocznego zeznania odnosi się również do podatników z zawieszoną działalnością, którzy w okresie zawieszenia nie osiągnęli żadnych przychodów firmowych oraz nie ponosili w tym okresie żadnych wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia bowiem obowiązku złożenia rocznego zeznania od zaistnienia takich okoliczności. Dlatego podatnik  także w takim przypadku zobowiązany będzie rozliczyć działalność gospodarczą składając za 2020r. tzw. zerowy PIT roczny.

https://www.gofin.pl/pit/17,8,369,1216,zawieszona-dzialalnosc-w-zeznaniu-rocznym.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zawieszenie-dzialalnosci-przez-caly-rok-jaki-pit-zlozyc

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: