CENNIK

 Cennik:

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

  • formy ksiąg podatkowych ( np. Księgi Handlowe, PKPiR, ryczałt)
  • formy prawnej ( np. osoba fizyczna, spółka cywilna, sp.z o.o.)
  • branży ( np. działalność usługowa, handlowa, produkcyjna)
  • ilości dokumentów księgowych
  • innych ( np. firma jest płatnikiem VAT, transakcje zagraniczne itp.)