Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa
Obsługa kadrowo-płacowa:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • przygotowywanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zleceń, etc…
 • naliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • przygotowywanie deklaracji ZUS, PIT-11, PIT-8B, PIT-40
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R, PIT-8AR etc…
 • obsługa zasiłków ZUS
 • pomoc przy zatrudnianiu obcokrajowców
 • outsorcing kadr i płac
 • przygotowywanie zaświadczeń A1
 • rozliczanie refundacji PUP
 • audyt kadrowo – płacowy

Zapytaj o szczegóły

 Cennik:

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

 • formy ksiąg podatkowych ( np. Księgi Handlowe, PKPiR, ryczałt)
 • formy prawnej ( np. osoba fizyczna, spółka cywilna, sp.z o.o.)
 • branży ( np. działalność usługowa, handlowa, produkcyjna)
 • ilości dokumentów księgowych
 • innych ( np. firma jest płatnikiem VAT, transakcje zagraniczne itp.)