Tag: informacje

Weryfikacja kontrahentów na potrzeby VAT

Podatnik VAT nawiązując współpracę z nieuczciwym kontrahentem, może narazić się na nieprzyjemne konsekwencje podatkowe. Dlatego każdy przedsiębiorca, aby nie być oskarżonym przez urząd o niezachowanie należytej staranności w transakcjach, powinien sprawdzać swoich kontrahentów. Weryfikacja kontrahenta może być przeprowadzona na wiele sposobów. Wykaz podatników…

Zobacz więcej

MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2024 ROKU

14 września 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Stawki minimalnego wynagrodzenia wskazane w tym rozporządzeniu dotyczą pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy zatrudnieni na…

Zobacz więcej

Badania lekarskie pracowników – wszystko co należy wiedzieć

Badania lekarskie pracowników to jeden z podstawowych czynników, który wpływa na możliwość dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy.  Zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Pracownik jest zobowiązany m.in. do…

Zobacz więcej

Użytkowanie samochodu na podstawie umowy użyczenia a przychód

Przedsiębiorca w prowadzonej działalności gospodarczej może posiadać firmowy samochód lub korzystać z prywatnego auta. Dostępne są również inne opcje, jak leasing, dzierżawa oraz użyczenie. Użytkowanie samochodu na podstawie umowy użyczenia ma miejsce, gdy właściciel firmy korzysta z samochodu członka rodziny lub…

Zobacz więcej

Faktura zbiorcza – czy jest zgodna z przepisami?

Osoba prowadząca działalność w momencie wykonania usługi lub sprzedaży towaru na rzecz kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą zobowiązana jest wystawić fakturę. Czy jeżeli w ramach jednego miesiąca dochodzi do kilku dostaw towarów lub świadczenia usług dla tego samego kontrahenta, konieczne jest…

Zobacz więcej

Zakup oprogramowania o wartości powyżej 10 000 PLN

Firmowe oprogramowanie użytkowe o wartości powyżej 10 000 zł najczęściej jest nabywane w postaci licencji bądź praw autorskich, które stanowią wartości niematerialne i prawne. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie warunki muszą zostać spełnione aby zakup oprogramowania stanowił wartość niematerialną…

Zobacz więcej

Wydatki o charakterze osobistym w kosztach firmowych

Prowadząc własny biznes, przedsiębiorca powinien liczyć się z koniecznością ponoszenia różnego rodzaju wydatków. Część z nich z pewnością będzie mogła zostać zakwalifikowana jako koszt podatkowy, jednak pozostałe już nie. Decydujące znaczenie ma tutaj charakter poniesionego wydatku i jego cel. Czy…

Zobacz więcej

Wykup samochodu z leasingu a jego późniejsza sprzedaż

Przedsiębiorcy coraz chętniej jako sposób finansowania nabycia samochodu wybierają leasing. Jest to atrakcyjna forma finansowania zakupu ze względu na fakt, że daje możliwość wykupienia pojazdu na preferencyjnych warunkach, często niższych niż cena rynkowa. Przeczytaj i sprawdź, jak powinien zostać rozliczony…

Zobacz więcej

Faktury wystawiane poza KSeF

W dniu 16 czerwca 2023 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca od 1 lipca 2024 r. obowiązek wystawiania faktur za pomocą KSeF. Przy czym podatnicy zwolnieni z VAT, wystawiający faktury uproszczone lub faktury przy zastosowaniu kas rejestrujących, obowiązek korzystania z KSeF będą mieli dopiero…

Zobacz więcej