Tag: księgowość

Czy można posiadać dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Obecnie prawie każdy przedsiębiorca wykorzystuje telefon w firmie. Pojawia się zatem pytanie, czy można posiadać zarejestrowane dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej? Sprawa jest prosta – jeżeli są one przeznaczone tylko na potrzeby rozmów wykonywanych na rzecz przedsiębiorstwa. Nie ma…

Zobacz więcej

Składki ZUS w 2022 dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

W sierpniu przyjęto nową ustawę budżetową, która zakłada, że przeciętne wynagrodzenie będziewynosiło 5922 zł, od tej kwoty wyliczane są składki, które należy odprowadzić do Zakładu UbezpieczeńSpołecznych. Konkretnie podstawa do wyliczenia składek ZUS stanowi 60% przeciętnego miesięcznegowynagrodzenia, zatem w roku 2021…

Zobacz więcej

Jakie uprawnienia pracownicze trzeba wykorzystać do końca roku?

Niektóre uprawnienia przysługujące pracownikom w ramach zatrudnienia na stosunku pracy mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach danego roku kalendarzowego. Jednym z takich uprawnień związanych z rodzicielstwem jest zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Przysługuje…

Zobacz więcej

Nowy przedmiot działalności spółki z o.o.

Rozszerzenie zakresu działalności spółki z o.o. najczęściej wymaga wprowadzenia zmian do umowy spółki oraz zgłoszenia zmiany do KRS. W procedurze tradycyjnej do wprowadzenia zmian w umowie konieczna jest wizyta u notariusza. Natomiast jeśli umowa określa przedmiot działalności w sposób dość…

Zobacz więcej

Nota korygująca – czy wymaga akceptacji przez kontrahenta?

Nota korygująca jest dokumentem, który mogą wystawiać nabywcy towarów lub usług w przypadku, gdy od sprzedawcy otrzymali fakturę zawierającą pomyłki. Notą korygującą mogą być poprawione m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.…

Zobacz więcej

Czy możliwe jest wystawienie faktury do paragonu klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej?

Klient – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ma prawo zażądać wystawienia faktury, nawet jeżeli nie prowadzi on działalności gospodarczej, również w przypadku, gdy wcześniej otrzymał paragon fiskalny. W takiej sytuacji sprzedawca powinien poprosić o zwrot paragonu fiskalnego. Ważne jest też…

Zobacz więcej

NIP na paragonie – nie musisz brać faktury!

Coraz częściej zdarza się, że sprzedawcy na wystawianych paragonach fiskalnych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodają NIP. Sytuacja taka ma miejsce z uwagi na zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wystawiania faktur do paragonów.…

Zobacz więcej

SKŁADKI ZUS DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2021 ROKU

Właścicielu jednoosbowej działalności gospodarczej od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie wysokość Twoich składek na ubezpieczenie społeczne. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem MF z 15 września 2020 r., ma wynieść w przyszłym roku 2800 zł (w roku 2020 wynosiło…

Zobacz więcej

Tarcza antykryzysowa: z jakiej pomocy wciąż można skorzystać?

Mimo, że Tarcza Antykryzysowa 4.0 weszła w życie w czerwcu 2020, jej przepisy w dalszym ciągu funkcjonują i nadal możemy korzystać z tych form wsparcia. Sprawdź, o co dzisiaj możesz wnioskować. Świadczenie postojowe Wolne od podatku świadczenie w wysokości 2080…

Zobacz więcej