Podatek

Zmiany dotyczące MPP

Od 1 lipca br. weszły w życie (w znacznej części) przepisy nowelizacji ustawy o VAT oraz innych ustaw, tzw. pakiet SLIM VAT 3. Nowelizacja ta objęła także zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej w sytuacji, gdy płatność w MPP jest dokonywana na rzecz podatnika innego niż wskazany na…

Zobacz więcej

E-paragon czym jest oraz kiedy można go wystawić?

Dokonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej wymaga ewidencjonowania tego zdarzenia na kasie fiskalnej. Obowiązek ten wynika ustawy o VAT. Jeżeli usługa lub towar zostaje nabyte przez przedsiębiorstwo bądź organizację, to podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania takiej…

Zobacz więcej

Rezygnacja z odliczenia podatku VAT a koszty podatkowe

Przedsiębiorca w toku prowadzonej działalności rozlicza różnego rodzaju zobowiązania podatkowe i parapodatkowe. Zasadą jest, że obciążenia podatkowe nakładane przez różne przepisy stanowią koszty podatkowe, jeżeli związane są z działalnością gospodarczą i spełniają ogólne przesłanki uznania za koszty uzyskania przychodów. Ustawodawca…

Zobacz więcej

Czy nabywasz towary lub usługi za kryptowaluty? Zobacz jak wygląda rozliczenie zapłaty w kryptowalucie.

Kryptowaluty stały się obecnie tak popularnym środkiem płatniczym, że coraz więcej zobowiązań jest regulowanych właśnie poprzez wirtualną walutę. Z tego też względu w naszym artykule zastanowimy się, w jaki sposób podatnik otrzymujący wynagrodzenie w kryptowalucie powinien je potraktować na gruncie…

Zobacz więcej

Odliczanie straty w PIT

Jeśli w poprzednich latach poniosłeś stratę, czyli twoje przychody były niższe od poniesionych kosztów uzyskania przychodów, możesz ją odliczyć od dochodu uzyskanego w przyszłości. Odliczenie straty pozwoli ci zmniejszyć podatek do zapłaty. Stratę możesz odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat,…

Zobacz więcej

Jak najkrótszy okres leasingu samochodu – 24 kontra 36 miesięcy z podatkowego (i nie tylko) punktu widzenia

Leasing operacyjny samochodu osobowego jest doskonałym sposobem optymalizacji podatkowej. Dotyczy to zwłaszcza nowych aut, których okres amortyzacji wynosi 5 lat. Jeśli kupisz osobówkę, to będziesz ją „zaliczał” w koszty przez okres 5 lat, ale dzięki leasingowi możesz wprowadzić ten sam…

Zobacz więcej

Wyższy limit działalności nierejestrowanej w 2023 roku!

Przedsiębiorcy mogą podjąć tzw. działalność na próbę ( działalność nierejestrowana), która nie wymaga wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Trwają prace legislacyjne nad zwiększeniem limitu w ramach działalności nierejestrowanej. Sprawdź, ile będzie wynosić nowy limit działalności nierejestrowanej!…

Zobacz więcej

Jaki podatek od najmu prywatnego w 2023 roku?

Od 2023 roku najem prywatny będzie opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wchodzą bowiem w życie przepisy z Polskiego Ładu. Właściciele wynajmowanych mieszkań, nie prowadzący działalności gospodarczej w tym zakresie, od 1 stycznia 2023 roku zostaną opodatkowani w…

Zobacz więcej

Brak amortyzowania lokali mieszkalnych od 2023r.

Podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, od 2023 roku nie będą mogli amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Wyłączenie prawa do amortyzowania obejmuje budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu…

Zobacz więcej