Wielu z nas zdarzyło się choć raz w życiu kupić używany samochód w komisie lub telefon komórkowy przez serwis aukcyjny. W takich przypadkach możemy się zetknąć z fakturą VAT marża, która jest szczególnym dokumentem, jeśli chodzi o procedurę naliczania podatku. Zatem kiedy i w jakich przypadkach sprzedawca może wystawić taką fakturę? Dowiedz się czym jest faktura VAT marża!

Marża w podatku VAT to według przepisów różnica pomiędzy kwotą należności, jaką ma zapłacić nabywca towarów lub usług, a ceną nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. A więc sprzedawca nalicza i odprowadza podatek VAT tylko od marży, jaką naliczył, sprzedając towar lub usługę. W tej sytuacji nie ma on możliwości odliczenia VAT z faktury zakupu.

Mimo że na samej fakturze VAT marża nie ma kwoty podatku, sprzedawca i tak musi go obliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego.

Faktura VAT marża jest korzystną formą dla sprzedawców. Według zasady ogólnej podatek VAT nalicza się od pełnej wartości sprzedanych towarów lub usług, natomiast jeżeli chodzi o fakturę VAT marża, opodatkowaniu podlega tylko kwota prowizji, którą pobiera sprzedawca. Oznacza to, iż sprzedawca odprowadza do urzędu skarbowego niższą kwotę podatku VAT.

W ustawie o VAT znajdują się zasady, które wyjaśniają, jak posługiwać się fakturą VAT marża i jakie transakcje można opodatkować w systemie marży. Faktura VAT marża dotyczy podatników, którzy:

– świadczą usługi turystyczne,

Rozliczenie metodą marży stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku, gdy podatnik:

  • działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,
  • przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

– dokonują dostaw towarów używanych,

Faktura VAT marża ma zastosowanie dla dostawy towarów używanych w przypadku, gdy podatnik nabył je od:

  • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,
  • podatnika VAT bądź podatnika od wartości dodanej, w sytuacji gdy towary te podlegały zwolnieniu przedmiotowemu lub gdy dostawca był zwolniony od VAT ze względu na wysokość sprzedaży do 200.000 zł,
  • podatnika VAT, który również korzysta ze szczególnej procedury pozwalającej na opodatkowanie marży,
  • podatnika podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej w systemie marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

– dokonują dostaw przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,

– dokonują dostaw dzieł sztuki.

Fakturę VAT marża dla dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków stosuje się pod takimi samymi warunkami, jak przy towarach używanych, czyli m.in. gdy podatnik nabył je od osoby prywatnej lub prowadzącej działalność, która jest zwolniona z VAT.