Tag: JDG

Weryfikacja kontrahentów na potrzeby VAT

Podatnik VAT nawiązując współpracę z nieuczciwym kontrahentem, może narazić się na nieprzyjemne konsekwencje podatkowe. Dlatego każdy przedsiębiorca, aby nie być oskarżonym przez urząd o niezachowanie należytej staranności w transakcjach, powinien sprawdzać swoich kontrahentów. Weryfikacja kontrahenta może być przeprowadzona na wiele sposobów. Wykaz podatników…

Zobacz więcej

MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2024 ROKU

14 września 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Stawki minimalnego wynagrodzenia wskazane w tym rozporządzeniu dotyczą pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy zatrudnieni na…

Zobacz więcej

Darowizna w najbliższej rodzinie – czy należy ją opodatkować?

Darowizna to inaczej nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Podczas tej czynności rodzi się obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Konieczność jego zapłacenia zniechęca często do przekazywania majątku tym sposobem. Podatek ten bowiem jest…

Zobacz więcej

Jak generować koszty w firmie jednoosobowej?

Generowanie kosztów w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności jest korzystne pod względem podatkowym, ponieważ pozwala obniżyć wysokość podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że jest to możliwe wyłącznie w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym lub według skali podatkowej. Czym są koszty uzyskania przychodu…

Zobacz więcej

Kiedy nie można opłacać ryczałtu ewidencjonowanego?

Ryczałt ewidencjonowany to interesująca opcja rozliczania podatku dochodowego w przedsiębiorstwie. Jego stawki – najczęściej znacząco niższe niż w przypadku zasad ogólnych – są kuszące dla wielu podatników. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy przedsiębiorca może zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany…

Zobacz więcej

Likwidacja kasy fiskalnej przy zakończeniu działalności gospodarczej

Koniec działalności gospodarczej wiąże się z zakończeniem użytkowania kasy fiskalnej. Należy w tej sytuacji zachować ostrożność, gdyż likwidacja kasy fiskalnej oznacza konieczność dostosowania się do odpowiednich procedur. W tym celu należy przeprowadzić odczyt pamięci kasy, a także wyrejestrować urządzenie w…

Zobacz więcej

Wycofanie budynku z firmy na cele prywatne podatnika

W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy to podatnik wycofuje budynek z ewidencji środków trwałych na swoje cele prywatne. Jak wiadomo, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Za taką dostawę uważa się również wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej…

Zobacz więcej