Czynny podatnik VAT, który wykupi samochód osobowy z leasingu podatkowo – operacyjnego i zamierza go sprzedać, nie wprowadzając go do ewidencji środków trwałych oraz do dnia sprzedaży  samochód będzie wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z jego eksploatacją (np. na zakup paliwa), ponoszone do dnia sprzedaży tego pojazdu.

Nie ma przeszkód, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z samochodem osobowym wykorzystywanym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Wydatki te wykazują bowiem związek z jego przychodami, tj. celem ich poniesienia jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika, jeżeli nie prowadzi on ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. Nie dotyczy to sytuacji, w której podatnik nie jest obowiązany, na podstawie przepisów ustawy o VAT, do prowadzenia takiej ewidencji (z wyjątkami, które nie mają tu zastosowania).

Powyższe ograniczenie dotyczy samochodów osobowych zarówno stanowiących własność podatnika, jak i „cudzych”, używanych np. na podstawie umowy leasingu, najmu. Nie ma tu także znaczenia, czy samochód taki został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, czy też nie.

W związku z powyższym, skoro podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, to wydatki związane z używaniem tego pojazdu będą rozliczane w kosztach podatkowych z uwzględnieniem limitu 75%.

Od wykupu tego samochodu z leasingu i wydatków na jego używanie podatnik może odliczać tylko 50% kwoty VAT.