WSZYSTKIE WPISY

Prawo rodziców do zasiłku opiekuńczego w razie nagłego zamknięcia przedszkola lub szkoły

Jeśli w wyniku strajku nauczycieli doszło do zamknięcia szkoły lub przedszkola, do których uczęszcza dziecko osoby ubezpieczonej, i w efekcie osoba ta zmuszona jest do przerwania pracy w celu zapewnienia opieki swojemu dziecku, może ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego. Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu…

Zobacz więcej