WSZYSTKIE WPISY

Wpłata podatku na niewłaściwe konto

Opłacam zobowiązania podatkowe firmy. Zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za luty 2014 r. przez pomyłkę przelałam na konto właściwe do rozliczeń VAT. Co w takiej sytuacji należy zrobić? W rozliczeniach z urzędem skarbowym obowiązują dwie formy płatności podatków (w tym zaliczek na podatki):…

Zobacz więcej

Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych w czasie urlopu wychowawczego

Po okresie pobierania zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego (za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego; pracownica nie korzystała z urlopu rodzicielskiego) pracownica przebywała przez 59 dni na urlopie wypoczynkowym, a następnie – od 8 maja 2014 r. – przeszła na urlop wychowawczy. W umowie o pracę ma ona zapisane wynagrodzenie miesięczne w stałej…

Zobacz więcej

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013r. należy wpłacić do końca marca 2014r.

W księgach którego roku należy ująć należną za 2013 r. opłatę za korzystanie ze środowiska, którą zapłacimy w marcu 2014 r.? Czy jesteśmy zobowiązani do uiszczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów ze spalania paliw w silnikach samochodowych w przypadku wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej samochodów leasingowanych?…

Zobacz więcej

Prawo do odliczenia VAT od samochodów ograniczone do 50%

Projektowane zmiany wprowadzają ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (nabycie pojazdu, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne), dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą (opodatkowaną), jak i do użytku prywatnego. Aby uniknąć…

Zobacz więcej