WSZYSTKIE WPISY

Ponowne przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Sprawdź, czy tobie też się należy.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.  Pobierz -> Oświadczenie do wypełnienia. Ważne! W związku z…

Zobacz więcej

Aktualizacja tarcza antykryzysowa 2.0 Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, agencyjna)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w…

Zobacz więcej

Aktualizacja tarcza antykryzysowa 2.0 – Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (zarówno samozatrudnieni, jak i zatrudniający pracowników), które miały przestój w następstwie COVID-19. Korzystanie z Ulgi na start…

Zobacz więcej

Aktualizacja tarcza antykryzysowa 2.0 Zwolnienie z opłacania składek ZUS za 3/2020, 4/2020, 5/2020

Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Jeżeli ZUS rozpatrzy negatywnie Twój wniosek, będziesz musiał opłacić zaległe składki wraz z odsetkami. Wyjątkiem są składki za marzec. Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub płatnikiem zatrudniającym od 1 do 49 osób albo rozliczasz składki jako spółdzielnia…

Zobacz więcej

T.A. – ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Kolejną formą pomocy wsparcia z ZUS jest świadczenie postojowe dotyczące osób wykonujących zlecenia na podstawie umowy cywilnoprawnych.Sprawdź, czy tobie też przysługuje. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB, KTÓRE WYKONUJĄ UMOWY CYWILNOPRAWNE (UMOWY ZLECENIA, AGENCYJNE, O DZIEŁO)-wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane…

Zobacz więcej