WSZYSTKIE WPISY

Mały ZUS tylko dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą na niewielką skalę.

Zgodnie z  art. 18c ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1577) od 1 stycznia 2019 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę mogą skorzystać z opłacania za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru.…

Zobacz więcej

Umowa sponsoringu jako koszt podatkowy

W celach reklamowych wielu przedsiębiorców decyduje się na zawarcie umowy sponsoringu. Czy polskie przepisy podatkowe przewidują możliwość zakwalifikowania umowy sponsoringu jako kosztu podatkowego przedsiębiorcy? Umowy sponsoringu Co do zasady zawierając umowę sponsoringu, strona występująca w charakterze sponsora zobowiązuje się spełnić…

Zobacz więcej

Wystawianie faktur do paragonów zawierających NIP – planowane zmiany w ustawie o VAT od 01.01.2020 roku.

Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania takiej sprzedaży jest paragon fiskalny. Dodatkowo, jeśli…

Zobacz więcej

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW

Jedna baza podatników Projekt nowelizacji ustawy o VAT z dnia 25 lutego 2019 r. zakłada, że dotychczasowe informacje zawarte w dwóch wykazach, tj.: 1) podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT, 2) podatników,…

Zobacz więcej