WSZYSTKIE WPISY

Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jakie są skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w KRS? Czy za niedopełnienie tego obowiązku grożą jakieś sankcje?   W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, za niezłożenie sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) grozi kara grzywny albo ograniczenia wolności. Sankcje za niezłożenie sprawozdania w KRS przewiduje również ustawa z dnia 20…

Zobacz więcej

Okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę

Czy okres wypowiedzenia terminowej umowy o pracę jest zależny od okresu na jaki podpisano tę umowę?   Odpowiedź jest twierdząca tylko w odniesieniu do umów na czas określony zawieranych z pracownikami tymczasowymi oraz umów na okres próbny.   Umowy o pracę zawierane z pracownikami tymczasowymi   Zasady zatrudniania pracowników przez agencje…

Zobacz więcej

Powypadkowa naprawa samochodu a VAT

1. W jakiej wysokości odliczyć VAT od kosztów naprawy?   Podatnik otrzymał od ubezpieczyciela z tytułu szkody komunikacyjnej odszkodowanie w kwocie netto z faktury dotyczącej naprawy samochodu osobowego. Czy w tej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT z ww. faktury? Powypadkowa naprawa samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej…

Zobacz więcej

Wpłata podatku na niewłaściwe konto

Opłacam zobowiązania podatkowe firmy. Zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za luty 2014 r. przez pomyłkę przelałam na konto właściwe do rozliczeń VAT. Co w takiej sytuacji należy zrobić? W rozliczeniach z urzędem skarbowym obowiązują dwie formy płatności podatków (w tym zaliczek na podatki):…

Zobacz więcej

Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych w czasie urlopu wychowawczego

Po okresie pobierania zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego (za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego; pracownica nie korzystała z urlopu rodzicielskiego) pracownica przebywała przez 59 dni na urlopie wypoczynkowym, a następnie – od 8 maja 2014 r. – przeszła na urlop wychowawczy. W umowie o pracę ma ona zapisane wynagrodzenie miesięczne w stałej…

Zobacz więcej