Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Mam zakład stolarski, w którym produkowane są meble z gotowych płyt i innych elementów. Płyty są cięte i obrabiane na terenie firmy. Czy w takim przypadku istnieje obowiązek regulowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska? Nadmieniam, że osiągam średnioroczne obroty na poziomie około 80.000 zł.

 

Wysokość średniorocznych obrotów osiąganych przez Czytelnika nie ma znaczenia przy ustalaniu, czy istnieje obowiązek regulowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Do ich ponoszenia zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska. Za podmioty korzystające ze środowiska uważa się:

 • przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub
 • indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 • jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a), korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłaty te reguluje się za:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

  • ze spalania paliw w kotłach,
  • z procesów technologicznych, np.: z malowania, lakierowania, spawania, obróbki drewna, galwanizacji, wyrobu masy bitumicznej, wędzenia,
  • ze spalania paliw przez środki transportu,
  • z przeładunku benzyn silnikowych;

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi:

  • pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne,
  • wód chłodniczych,
  • wód pochodzących z chowu i hodowli ryb,
  • wód zasolonych;

3) pobór wód, podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych;

4) składowanie odpadów.

Jeżeli więc któraś z sytuacji dotyczy Czytelnika, to obciąża go obowiązek rozliczenia należnych opłat środowiskowych. Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2013 r. uregulować trzeba będzie do dnia 31 marca 2014 r. Ponadto w tym samym terminie trzeba będzie przekazać do marszałka województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości należnych opłat. Co istotne, nie trzeba wnosić opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Jednak podmiot zwolniony z wnoszenia opłaty musi złożyć wykaz.

Źródło: www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: