Tag: CIT/PIT

Kolejne ważne zmiany w CIT/PIT od 1 stycznia 2021 r.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie wiele zmian w podatku dochodowym (wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne…

Zobacz więcej