Tag: dofinansowanie

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W 2019 r.

Każdej firmie zatrudniającej pracowników niepełnosprawnych przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli osobie niepełnosprawnej została niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopi niepełnosprawności oraz  znajduje się w rejestrze osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.…

Zobacz więcej