Przedstawiciele handlowi zatrudnieni w naszej firmie odbywają spotkania biznesowe w restauracjach z obecnymi i przyszłymi klientami. Podczas tych spotkań serwowany jest posiłek np. obiad lub kolacja. Do posiłku zamawiany jest alkohol lub też alkohol wręczany jest jako upominek.

Czy wydatki na posiłki i alkohol można uznać za firmowe koszty?

Czy VAT naliczony na fakturach je dokumentujących niepodlegający odliczeniu stanowi koszt podatkowy?

Generalnie wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na posiłki serwowane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami mogą stanowić koszty podatkowe. Tzw. gastronomię należy bowiem uznać za wyłączoną z kosztów reprezentacji tylko wtedy, gdy jedynym bądź dominującym celem ponoszonych na nią wydatków jest wykreowanie wizerunku firmy czy działalności oraz określonych relacji z kontrahentami.

Wydatki na nabywane w restauracjach posiłki mają na celu podtrzymywanie istniejących kontaktów, jak również rozszerzenie kręgu klientów. Stąd stanowią koszty podatkowe.

Reguła ta nie dotyczy jednak wydatków na spożywany podczas posiłków lub wręczany kontrahentom alkohol. W opinii organów podatkowych tego rodzaju wydatki noszą bowiem znamiona reprezentacyjnych, wyłączonych z kosztów podatkowych.

Jednocześnie jednak podatek VAT dotyczący wydatków na reprezentację (usługi gastronomiczne), niepodlegający odliczeniu od kwoty podatku VAT należnego, może zostać zaliczony do kosztów podatkowych.