WSZYSTKIE WPISY

Podatniku, sprawdź koniecznie, czy nie musisz zmienić oznaczeń literowych stawek w swojej kasie fiskalnej do 31.07.2019.

            Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów, które zaczęło obowiązywać od 01.05.2019 r. w sprawie kas rejestrujących zawiera kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest sposób przypisania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek podatku VAT w urządzeniach kas fiskalnych. Uchylone zostało rozporządzenie Ministra…

Zobacz więcej

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W 2019 r.

Każdej firmie zatrudniającej pracowników niepełnosprawnych przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli osobie niepełnosprawnej została niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopi niepełnosprawności oraz  znajduje się w rejestrze osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.…

Zobacz więcej

Utrata prawa do ryczałtu w trakcie roku

            Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą po spełnieniu ustawowych warunków mogą w danym roku podatkowym opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednak zaistnienie pewnych okoliczności może spowodować w trakcie roku podatkowego utratę prawa do opodatkowania w ten wybrany przez podatnika sposób.            …

Zobacz więcej

JPK na żądanie organów podatkowych

W świetle obowiązujących przepisów wszyscy czynni podatnicy VAT prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT przy użyciu programów komputerowych zobowiązani są do przekazywania JPK_VAT. Ponadto, stosownie do art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi…

Zobacz więcej