Projektowane zmiany wprowadzają ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (nabycie pojazdu, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne), dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą (opodatkowaną), jak i do użytku prywatnego.

Aby uniknąć nadużyć w tym zakresie, w uzasadnieniu projektu zmian do ustawy wskazano wprost, iż wykorzystywanie „mieszane” należy rozpatrywać w kategoriach potencjalnej a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.

Ograniczonym do 50% prawem do odliczenia podatku naliczonego zostaną objęte wydatki związane z pojazdami samochodowymi, w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zatem ograniczeniem tym objęte zostaną wydatki związane z pojazdami silnikowymi, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (motocykl, samochody osobowe i inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony). Ograniczenie to nie będzie natomiast dotyczyło wydatków związanych z motorowerami czy ciągnikami rolniczymi.

Planuje się jednak, aby w okresie przejściowym – do 30 czerwca 2015 r. prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych do napędu pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej i do celów prywatnych, było wyłączone.

Źródło: www.gofin.pl