Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Choroba pracownika jest jedną z okoliczności przerywających udzielony już pracownikowi urlop wypoczynkowy. Cała lista tych okoliczności zawarta jest w art. 166 K.P.  Przepis ten stanowi, że pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym części urlopu, która nie została wykorzystana z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
   
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
   
 • odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,
   
 • urlopu macierzyńskiego.

Katalog okoliczności określonych w art. 166 K.P., powodujących przerwanie urlopu, ma charakter zamknięty. Oznacza to, że poza zdarzeniami wymienionymi w tym przepisie inne okoliczności nie powodują obowiązku udzielenia niewykorzystanej części urlopu w terminie późniejszym. 

Nawet jednodniowa choroba pracownika powoduje odliczenie tego czasu od urlopu wypoczynkowego i zobowiązuje pracodawcę do udzielenia tej części urlopu w terminie późniejszym. Zatem jeżeli w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik zachoruje, a okres choroby zostanie stwierdzony zaświadczeniem lekarskim na druku ZUS ZLA, wówczas urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu, a pracownik nabywa prawo do świadczenia chorobowego za okres orzeczonej niezdolności do pracy – na takich samych zasadach, jakby w tym czasie pracował.

Urlop wypoczynkowy nie ulega przerwaniu, jeżeli pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

Podstawa prawna, która reguluje te przepisy to:                                              

 • art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • art. 92, art. 152, art. 166 Kodeksu pracy.

Bardzo ważne jest, aby pracownik w miarę możliwości jak najszybciej poinformował pracodawcę o przerwaniu urlopu. Na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia niewykorzystanej części urlopu w późniejszym terminie. Termin ten powinien być uzgodniony z pracownikiem.

Pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o udzielenie mu niewykorzystanej części urlopu w określonym terminie. Wniosek nie jest dla pracodawcy wiążący. Oznacza to, że może on się nie zgodzić na wskazany przez podwładnego okres. Niewykorzystany przez pracownika urlop należy udzielić najpóźniej do  30 września następnego roku kalendarzowego.

Żródło:  infor.pl, gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: