Tag: biała lista

Wydatki opłacone na rachunek spoza białej listy – czy można je ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawarła z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT) umowę najmu budynku magazynowego na czas określony. Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Podmiot dokonuje zapłaty za usługę najmu przelewem na rachunek spoza białej listy, przy czym nie złożył on…

Zobacz więcej

Biała lista w przypadku rozliczeń z członkiem zarządu

Spółka z o.o. zawarła z członkiem zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania. Z tego tytułu wypłaca mu wynagrodzenie (kwota przekracza miesięcznie 15.000 zł). Członek zarządu jest czynnym podatnikiem VAT, ale nie jest zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Czy w…

Zobacz więcej

Zapłata na rachunek spoza białej listy – zmiany od 1 lipca 2020

Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r., w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł (pomiędzy przedsiębiorcami), podatnicy ponoszą negatywne konsekwencje w CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej, jeśli dokonają zapłaty na rzecz czynnego podatnika VAT,…

Zobacz więcej