W celach reklamowych wielu przedsiębiorców decyduje się na zawarcie umowy sponsoringu. Czy polskie przepisy podatkowe przewidują możliwość zakwalifikowania umowy sponsoringu jako kosztu podatkowego przedsiębiorcy?

Umowy sponsoringu

Co do zasady zawierając umowę sponsoringu, strona występująca w charakterze sponsora zobowiązuje się spełnić na rzecz sponsorowanego świadczenie majątkowe, w zamian za co sponsorowany zobowiązuje się do wykonania w interesie sponsora określonych w umowie czynności, których celem jest podniesienie lub utrwalenie renomy sponsora.

Sponsoring definiowany jest jako forma współpracy pomiędzy dwiema stronami, gdzie każda z nich osiąga określone korzyści. Kojarzona jest często z różnego rodzaju imprezami sportowymi, okolicznościowymi bądź też z wydarzeniami kulturalnymi. Polega na finansowaniu przez sponsorów przedsięwzięcia w taki sposób, aby go wypromować i zwiększyć jego zyski. Celem sponsoringu jest rozreklamowanie sponsora przy skorzystaniu z renomy sponsorowanego.

Owa umowa regulowana jest przez różnego rodzaju przepisy prawne, dla przykładu są to przepisy ogólne Kodeksu cywilnego, dotyczące zobowiązań wzajemnych, czy też przepisy regulujące umowy zlecenia. Zależnie od natury świadczenia mającego wypełnić umowę sponsoringu, pomocniczo zastosowanie znajdują przepisy innych gałęzi prawa.

Akcje sponsoringowe są skutecznym sposobem na zwiększenie popularności firmy, rozpoznawalności marki oraz na kształtowanie jej wizerunku. W sposób realny wpływają na zwiększenie obrotów firmy.

Umowa sponsoringu w kosztach

Umowa sponsoringu może być traktowana jako koszt podatkowy, bowiem wydatki poniesione w związku ze spełnieniem świadczenia będącego jej przedmiotem pełnią taką samą funkcję, jak wydatki poniesione na reklamę przedsiębiorstwa.

Jako koszt podatkowy przedsiębiorcy zakwalifikować mogą jedynie te spośród wydatków, które wpływają na wysokość osiąganego przychodu, bądź też stanowią ochronę źródła owego przychodu. Konieczne w tym celu jest potwierdzenie, iż wydatek poniesiony przez firmę posiadał bezpośredni bądź też pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Analogicznie koszty poniesione w związku z umową sponsoringu stanowić mogą koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem, iż wykaże się, że przyniosła ona wpływ na przychody firmy. Przykładem korzyści uzyskanych z umowy sponsoringu może być pozyskanie przez firmę nowych kontrahentów.