Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w działalności gospodarczej

Kasa fiskalna staje się coraz bardziej powszechna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami coraz mniejsza liczba podatników może korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi wyłącznie na rzecz firm lub organizacji oraz organów administracji samorządowej i państwowej. Zatem należy zadać pytanie, kto musi mieć kasę fiskalną?

Kogo obejmuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Co do zasady, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług za pomocą kasy fiskalnej rejestrować sprzedaż muszą przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym. Jednak od tej zasady obowiązują wyjątki, o czym w dalszej części artykułu.

Przedsiębiorcy z niektórych branż dokonujący lub rozpoczynający sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej od 2020 roku mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej online. W 2021 roku obowiązkiem tym zostały objęte kolejne branże.

Kasa fiskalna w działalności – kto może być zwolniony?

Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej, jeżeli dokonuje dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania (które zostały określone w części I załącznika do rozporządzenia). Należy się jednak zastanowić, jak należałoby postąpić, kiedy prowadzona jest sprzedaż zarówno zwolniona z ewidencjonowana (z załącznika I), jak i ta, która zwolnieniu nie podlega?

W takiej sytuacji zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnienie z konieczności posiadania kasy fiskalnej przysługuje, jeżeli udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem (na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych) w poprzednim roku był wyższy niż 80%.

Zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie 20 tys. obrotu

Ustawodawca w przytoczonym rozporządzeniu wskazał kolejny wyjątek, kiedy przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej. Następuje to wówczas, gdy jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20.000 zł (jeżeli rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło w trakcie obecnego roku podatkowego, wówczas obrót nie może przekroczyć tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w obecnym roku podatkowym).

Sprzedaż wysyłkowa a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Ministerstwo nie zniosło również zwolnienia z kas fiskalnych podatników prowadzących sprzedaż przez internet, czyli w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem). Jednak są pewne warunki, jakie muszą zostać spełnione. Z rozporządzenia wynika, że zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega dostawca towaru, który otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Czynności bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia z kas fiskalnych

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyróżnia się pewne grupy przedsiębiorców, którzy są wyłączeni ze zwolnienia z kas fiskalnych. Od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej mają oni obowiązek posiadania kasy fiskalnej i muszą ewidencjonować obrót na kasie, gdy dokonują m.in.:

 • sprzedaży gazu płynnego,
 • przewozów pasażerskich, samochodowych bez względu na to, czy kursy te są regularne, czy nie,
 • usług taksówkarskich,
 • sprzedaży silników do napędu pojazdów i motocykli,
 • sprzedaży komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • sprzedaży sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
 • sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Dodatkowo do listy towarów i usług, przy których przedsiębiorcy nie mogą korzystać ze zwolnienia, zaliczają się przede wszystkim takie czynności, jak:

 • naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • usługi w zakresie wymiany opon i kół,
 • usługi dotyczące badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 • usługi doradztwa podatkowego,
 • usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia (czynności notarialne),
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki (także sezonowe) oraz catering.
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) (obowiązuje od 1 lipca 2022 roku).

Przykład 1.

Przedsiębiorca Michał zajmuje się przewozem osób na trasie Kraków – Wrocław. Kursy te odbywają się nieregularnie. Czy pan Michał powinien posiadać kasę fiskalną?

Pana Michała obejmuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej, ponieważ zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, usługi przewozów pasażerskich, samochodowych (bez względu na to, czy kursy te są regularne, czy nie) są wyłączone ze zwolnienia z kas fiskalnych.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej a moment zakupu kasy 

W przypadku przedsiębiorców, którzy świadczą usługi bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia z kasy fiskalnej (na podstawie § 4 rozporządzenia), muszą jeszcze przed pierwszą transakcją zainstalować kasę, aby móc prawidłowo wykonywać działalność. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców, których jeszcze obejmuje zwolnienie do 20.000 zł, zobowiązani są do zakupu kasy przed upływem dwóch miesięcy następujących po miesiącu, kiedy doszło do przekroczenia tej kwoty.

Przykład 2.

Podatnik jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu 20 000 zł. W październiku 2021 roku przekroczył ten limit. Zatem, co w takiej sytuacji powinien zrobić?

Po przekroczeniu limitu obrotu powstaje obowiązek zakupu i instalacji kasy fiskalnej w okresie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie, czyli w tym wypadku od stycznia 2022.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazek-posiadania-kasy-fiskalnej-w-dzialalnosci

Kasa fiskalna w 2022 roku dla kogo?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w działalności gospodarczej

Kasa fiskalna staje się coraz bardziej powszechna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami coraz mniejsza liczba podatników może korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi wyłącznie na rzecz firm lub organizacji oraz organów administracji samorządowej i państwowej. Zatem należy zadać pytanie, kto musi mieć kasę fiskalną?

Kogo obejmuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Co do zasady, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług za pomocą kasy fiskalnej rejestrować sprzedaż muszą przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym. Jednak od tej zasady obowiązują wyjątki, o czym w dalszej części artykułu.

Przedsiębiorcy z niektórych branż dokonujący lub rozpoczynający sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej od 2020 roku mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej online. W 2021 roku obowiązkiem tym zostały objęte kolejne branże.

Kasa fiskalna w działalności – kto może być zwolniony?

Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej, jeżeli dokonuje dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania (które zostały określone w części I załącznika do rozporządzenia). Należy się jednak zastanowić, jak należałoby postąpić, kiedy prowadzona jest sprzedaż zarówno zwolniona z ewidencjonowana (z załącznika I), jak i ta, która zwolnieniu nie podlega?

W takiej sytuacji zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnienie z konieczności posiadania kasy fiskalnej przysługuje, jeżeli udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem (na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych) w poprzednim roku był wyższy niż 80%.

Zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie 20 tys. obrotu

Ustawodawca w przytoczonym rozporządzeniu wskazał kolejny wyjątek, kiedy przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej. Następuje to wówczas, gdy jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20.000 zł (jeżeli rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło w trakcie obecnego roku podatkowego, wówczas obrót nie może przekroczyć tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w obecnym roku podatkowym).

Sprzedaż wysyłkowa a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Ministerstwo nie zniosło również zwolnienia z kas fiskalnych podatników prowadzących sprzedaż przez internet, czyli w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem). Jednak są pewne warunki, jakie muszą zostać spełnione. Z rozporządzenia wynika, że zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega dostawca towaru, który otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Czynności bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia z kas fiskalnych

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyróżnia się pewne grupy przedsiębiorców, którzy są wyłączeni ze zwolnienia z kas fiskalnych. Od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej mają oni obowiązek posiadania kasy fiskalnej i muszą ewidencjonować obrót na kasie, gdy dokonują m.in.:

 • sprzedaży gazu płynnego,
 • przewozów pasażerskich, samochodowych bez względu na to, czy kursy te są regularne, czy nie,
 • usług taksówkarskich,
 • sprzedaży silników do napędu pojazdów i motocykli,
 • sprzedaży komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • sprzedaży sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
 • sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Dodatkowo do listy towarów i usług, przy których przedsiębiorcy nie mogą korzystać ze zwolnienia, zaliczają się przede wszystkim takie czynności, jak:

 • naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • usługi w zakresie wymiany opon i kół,
 • usługi dotyczące badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 • usługi doradztwa podatkowego,
 • usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia (czynności notarialne),
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki (także sezonowe) oraz catering.
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) (obowiązuje od 1 lipca 2022 roku).

Przykład 1.

Przedsiębiorca Michał zajmuje się przewozem osób na trasie Kraków – Wrocław. Kursy te odbywają się nieregularnie. Czy pan Michał powinien posiadać kasę fiskalną?

Pana Michała obejmuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej, ponieważ zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, usługi przewozów pasażerskich, samochodowych (bez względu na to, czy kursy te są regularne, czy nie) są wyłączone ze zwolnienia z kas fiskalnych.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej a moment zakupu kasy 

W przypadku przedsiębiorców, którzy świadczą usługi bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia z kasy fiskalnej (na podstawie § 4 rozporządzenia), muszą jeszcze przed pierwszą transakcją zainstalować kasę, aby móc prawidłowo wykonywać działalność. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców, których jeszcze obejmuje zwolnienie do 20.000 zł, zobowiązani są do zakupu kasy przed upływem dwóch miesięcy następujących po miesiącu, kiedy doszło do przekroczenia tej kwoty.

Przykład 2.

Podatnik jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu 20 000 zł. W październiku 2021 roku przekroczył ten limit. Zatem, co w takiej sytuacji powinien zrobić?

Po przekroczeniu limitu obrotu powstaje obowiązek zakupu i instalacji kasy fiskalnej w okresie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie, czyli w tym wypadku od stycznia 2022.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazek-posiadania-kasy-fiskalnej-w-dzialalnosci

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: