Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Od października bieżącego roku, wynagrodzenie netto Twoich pracowników wzrośnie. Z dniem 01.10.2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17%, Ma to znaczący wpływ na wynagrodzenie wypłacane Twoim pracownikom. Dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie na poziomie najniższej krajowej (czyli dla kwoty 2250 zł brutto w roku 2019 r.) zysk w skali roku będzie wynosił 472 zł. Zatem, pracownicy w ostatnich miesiącach roku 2019 otrzymają o 39 zł większe wynagrodzenie netto.  Z kolei pracownicy, których wynagrodzenie wynosi obecnie 4735 zł brutto miesięcznie, w skali roku, zyskają 732 zł, co miesięcznie spowoduje wzrost wynagrodzenia netto o 61 zł.

Obniżka podatków PIT: dla kogo

Do tego w przypadku osób zarabiających poniżej płacy minimalnej wyższa będzie kwota wolna od podatku. Wszystko to sprawi, że już w październiku pracujący na umowach o pracę, ale też umowach zlecenie i umowach o dzieło, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie wybrali podatku liniowego oraz rozliczania się ryczałtem będą mieli więcej pieniędzy. O ile? To zależy od wysokości zarobków.

Może się zdarzyć taka sytuacja, że podatnik uzyska dochody w roku 2019 r. począwszy od 01 października 2019 r. Albo w okresie trzech pierwszych kwartałów uzyskał dużo niższe dochody niż w ostatnim kwartale.Wówczas w sytuacji, gdy pracodawca rozliczając podatek zastosuje 17% skalę podatkową, pracownik rozliczając dochód roczny w zeznaniu rocznym zastosuje 17,75% skalę podatkową, co spowoduje niedopłatę podatku do Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym w okresie przejściowym, aby nie doszło do zapłaty podatku w rozliczeniu rocznym, na podstawie art. 6 ust.2 ustawy zmieniającej wprowadzono przepis, na podstawie którego:

„Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33-35 i art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosują zamiast stawki 17% stawkę 17,75%

Przykład 1

Nasz pracownik uzyskuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku). Mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Złożył oświadczenie PIT-2. Wypłata wynagrodzenia zgodnie z regulaminem pracy dokonywana jest w ostatnim dniu miesiąca. Wynagrodzenie pracownika we wrześniu 2019 r. Obliczymy Wynagrodzenie pracownika w październiku 2019 r.

Nasz pracownik w porównaniu z wynagrodzeniem netto, jakie otrzymał we wrześniu zyskał na obniżeniu skali podatkowej 40 zł miesięcznie

Przykład 2

Nasz pracownik w porównaniu z wynagrodzeniem netto jakie otrzymał we wrześniu zyskał na obniżeniu skali podatkowej 40 zł miesięcznie.

Jeśli nasz pracownik z przykładu pierwszego zdecydował się na złożenie oświadczenia o zastosowaniu stawki PIT w wysokości 17,75% wynagrodzenie pracownika w październiku 2019 r.

Nasz pracownik w porównaniu z wynagrodzeniem netto jakie otrzymał we wrześniu zyskał w tym przypadku już tylko 13 zł miesięcznie.

Obniżka PIT. Ile zyskamy w 2020 roku?

W 2020 roku dzięki obniżce podatku osobie zarabiającej minimalną krajową pensję – według propozycji w 2020 roku – będzie to 2450 złotych brutto – zostanie w kieszeni 41 zł miesięcznie.

Osobie zarabiającej przeciętne wynagrodzenie (w założeniach budżetu to 5227 zł brutto) – miesięczny zysk wyniesie 65 zł.

Nowe rozwiązania oznaczają korzyść dla ponad 25 mln podatników. Obniżka PIT będzie dotyczyć przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

– ze stosunku pracy,

– z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)

– z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,

– z emerytury i renty,

– z praw majątkowych.

Kwota podatku do zapłaty dla rocznych dochodów równych kwocie progu podatkowego 85.528 zł zmieni się z 15.395,04 zł na 14.539,76 zł. Niższa stawka podatku oznacza, że 855,28 zł zostanie w kieszeni podatnika (dla przychodów równych 85.528 zł).  

Pamiętajmy, że degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł) pozostanie taka sama. Obniżona jednak zostanie kwota zmniejszająca podatek z 1440zł do 1360 zł w 2020 roku.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: