Pracodawco, od października bieżącego roku, wynagrodzenie netto Twoich pracowników wzrośnie. Z dniem 01.10.2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące podwyższenia ponad dwukrotnie kwoty kosztów uzyskania przychodu. Ma to znaczący wpływ na wynagrodzenie wypłacane Twoim pracownikom.

Zastanawiasz się jak zmienią się koszty uzyskania przychodów po wprowadzeniu nowelizacji? Jeżeli  masz pracowników:

  • których miejsce zamieszkania jest takie samo jak miejsce wykonywania pracy oraz pracują wyłącznie na jednym etacie, ich koszty uzyskania przychodu podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania będą wynosić 3 000 zł rocznie, zamiast 1 335 zł ( w roku 2019 wyniosą nie więcej niż 1 751,25 zł zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1);
  • których miejsce zamieszkania znajduje się w innym miejscu niż miejsce wykonywania pracy oraz pracują wyłącznie na jednym etacie, ich koszty uzyskania przychodu podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania będą wynosić 3 600 zł, zamiast 1 668,72 zł ( w roku 2019 wyniosą łącznie nie więcej niż 2 151,54 zł zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1);
  • których miejsce zamieszkania jest takie samo jak miejsce wykonywania pracy oraz pracują na co najmniej dwóch etatach, ich koszty uzyskania przychodu podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania będą wynosić 4 500 zł, zamiast 2 002,05 zł ( w roku 2019 nie będą mogły przekroczyć łącznie 2 626,54 zł zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1);
  • których miejsce zamieszkania znajduje się w innym miejscu niż miejsce wykonywania pracy oraz pracują na co najmniej dwóch etatach, ich koszty uzyskania przychodu podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania będą wynosić 5 400 zł, zamiast 2 502,56 zł (  w roku 2019 nie będą mogły przekroczyć łącznie 3 226,92 zł zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1).

Pewnie zapytasz, jak koszty uzyskania przychodu będą się kształtować w skali miesiąca? Będzie to wyglądała następująco:

  • koszty uzyskania przychodu z 111,25 zł wzrosną do kwoty 250 zł, dla pracowników miejscowych (zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1);
  • koszty uzyskania przychodu z 139,06 zł wzrosną do kwoty 300 zł, dla pracowników dojeżdżających z innego miejsca, niż miejsce wykonania pracy (zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1).

Źródło: www.pit.pl