Tag: koszty

Nauka języka obcego w kosztach firmowych

Jeżeli świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim, to należy przyjąć, że wydatki poniesione przez niego na kształcenie językowe pozwolą mu zarówno osiągnąć przychody, jak też zachować źródło ich…

Zobacz więcej

KRADZIEŻ A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z możliwością poniesienia pewnego ryzyka. Kradzież jest jednym z jego przejawów. Poniesienie ekonomicznej straty jest kwestią oczywistą,  ale co z kwestią podatkową. Czy kradzież można ująć w kosztach uzyskania przychodu? Przypomnijmy, że kosztem uzyskania przychodów…

Zobacz więcej

Wydatki na utrzymanie psa w kosztach firmowych. To możliwe!

Wydatki na utrzymanie psa, takie jak jedzenie, szczepienia czy tresura, mogą zostać  zaliczone do kosztów firmowych, w sytuacji, gdy  biuro znajduje się poza miejscem zamieszkania, a przedsiębiorca nie ma możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej. W takim przypadku można wykazać, że pies…

Zobacz więcej

Kiedy wydatki na siłownię stanowią koszt podatkowy?

Karty Multisport, abonament na siłownię czy basen co do zasady nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż uznawane są zazwyczaj za wydatki o charakterze prywatnym przedsiębiorcy. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Aby przedsiębiorca mógł zaliczyć do…

Zobacz więcej

Limit 15.000 zł a koszty w księdze podatkowej

Podatnicy opłacający gotówką wydatki w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł nie mogą zaliczać tych wydatków do kosztów podatkowych. Jeśli zaliczyli je do kosztów przed dokonaniem płatności, muszą dokonać odpowiedniej korekty. Transakcje objęte limitem Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu…

Zobacz więcej

Koszty podróży biznesowej właściciela firmy

Podczas wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy odbywają podróże w celach biznesowych. Wiąże się to z ponoszeniem wydatków dotyczących dojazdu do miejsca docelowego, noclegów i wyżywienia. Aby przedsiębiorca mógł obciążać ich wartością koszty podatkowe, musi wykazać, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powinien także…

Zobacz więcej

Pracownicze koszty uzyskania przychodu – zmiany od 1 października 2019

Pracodawco, od października bieżącego roku, wynagrodzenie netto Twoich pracowników wzrośnie. Z dniem 01.10.2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące podwyższenia ponad dwukrotnie kwoty kosztów uzyskania przychodu. Ma to znaczący wpływ na wynagrodzenie wypłacane Twoim pracownikom. Zastanawiasz się jak zmienią…

Zobacz więcej