Przedsiębiorca, który posiada konto na portalu Allegro, na którym dokonuje firmowych zakupów czy sprzedaży towarów, w związku z nabyciem usługi Allegro Smart otrzymuje fakturę.

Jeśli zakupiona usługa będzie służyła wyłącznie do celów firmowych i zostanie dokonana na koncie firmowym, fakturę tę możne on ująć w kosztach uzyskania przychodu.

Natomiast jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, a zakup będzie służył działalności opodatkowanej, wówczas może on od zakupu tej usługi odliczyć podatek VAT na zasadach ogólnych.

Jednakże rozliczenie podatkowe komplikuje się, gdy transakcja dokonana przez portal Allegro dotyczy zakupu towarów, które dodatkowo zostały obciążone kosztami transportu, a ich pokrycie odbywa się w ramach pakietu Allegro Smart.

Zgodnie z przepisami kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT. Przy czym ustawodawca w interpretacjach indywidualnych wskazuje, że wydatek poniesiony przez podatnika musi zostać przez niego poniesiony, tj. w ostatecznym rozrachunku wydatek musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika.

W związku z powyższym naliczone na fakturze zakupu koszty transportu przy usłudze Allegro Smart nie powinny zostać ujęte w księdze przychodów i rozchodów jako koszt podatkowy, podatnik w takim przypadku nie ma również możliwości odliczenia podatku VAT.