Tag: 2020

Jakie uprawnienia pracownicze trzeba wykorzystać do końca roku?

Niektóre uprawnienia przysługujące pracownikom w ramach zatrudnienia na stosunku pracy mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach danego roku kalendarzowego. Jednym z takich uprawnień związanych z rodzicielstwem jest zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Przysługuje…

Zobacz więcej

Czym są Specjalne Strefy Ekonomiczne?

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary Polski, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na szczególnych, preferencyjnych warunkach. Cechą charakterystyczną SSE jest ograniczenie dostępności korzystania z pomocy publicznej wyłącznie do określonych terenów kraju jednak, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tzw.…

Zobacz więcej

Czy można wypłacić pracownikowi ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy ?

Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego i powinien go wykorzystać do 30 września kolejnego roku. Jeśli tego nie zrobi, w pewnych okolicznościach może otrzymać ekwiwalent za zaległy urlop. Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy uregulowany został w art. 154 Kodeksu pracy, z…

Zobacz więcej

Nowy przedmiot działalności spółki z o.o.

Rozszerzenie zakresu działalności spółki z o.o. najczęściej wymaga wprowadzenia zmian do umowy spółki oraz zgłoszenia zmiany do KRS. W procedurze tradycyjnej do wprowadzenia zmian w umowie konieczna jest wizyta u notariusza. Natomiast jeśli umowa określa przedmiot działalności w sposób dość…

Zobacz więcej

Nota korygująca – czy wymaga akceptacji przez kontrahenta?

Nota korygująca jest dokumentem, który mogą wystawiać nabywcy towarów lub usług w przypadku, gdy od sprzedawcy otrzymali fakturę zawierającą pomyłki. Notą korygującą mogą być poprawione m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.…

Zobacz więcej

Czy możliwe jest wystawienie faktury do paragonu klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej?

Klient – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ma prawo zażądać wystawienia faktury, nawet jeżeli nie prowadzi on działalności gospodarczej, również w przypadku, gdy wcześniej otrzymał paragon fiskalny. W takiej sytuacji sprzedawca powinien poprosić o zwrot paragonu fiskalnego. Ważne jest też…

Zobacz więcej

NIP na paragonie – nie musisz brać faktury!

Coraz częściej zdarza się, że sprzedawcy na wystawianych paragonach fiskalnych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodają NIP. Sytuacja taka ma miejsce z uwagi na zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wystawiania faktur do paragonów.…

Zobacz więcej

SKŁADKI ZUS DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2021 ROKU

Właścicielu jednoosbowej działalności gospodarczej od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie wysokość Twoich składek na ubezpieczenie społeczne. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem MF z 15 września 2020 r., ma wynieść w przyszłym roku 2800 zł (w roku 2020 wynosiło…

Zobacz więcej

Tarcza antykryzysowa: z jakiej pomocy wciąż można skorzystać?

Mimo, że Tarcza Antykryzysowa 4.0 weszła w życie w czerwcu 2020, jej przepisy w dalszym ciągu funkcjonują i nadal możemy korzystać z tych form wsparcia. Sprawdź, o co dzisiaj możesz wnioskować. Świadczenie postojowe Wolne od podatku świadczenie w wysokości 2080…

Zobacz więcej

Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego w 2021 roku

Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. Nowe regulacje dotyczyć będą m.in. zmian opodatkowania przychodów związanych z najmem oraz zakwaterowaniem – wynajmujący będą mogli skorzystać ze stawek 8.5% oraz 12.5% również do przychodów z najmu uzyskiwanych…

Zobacz więcej