Obecnie prawie każdy przedsiębiorca wykorzystuje telefon w firmie. Pojawia się zatem pytanie, czy można posiadać zarejestrowane dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej? Sprawa jest prosta – jeżeli są one przeznaczone tylko na potrzeby rozmów wykonywanych na rzecz przedsiębiorstwa. Nie ma wówczas żadnych zastrzeżeń, co do posiadania dwóch firmowych telefonów komórkowych.


W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodu są wydatki, które spełniają łącznie 3 warunki:

  • zostały faktycznie poniesione;
  • zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
  • nie są zawarte w wykazie kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu w art. 23 ust. 1.

Podczas kontroli organów skarbowych największe wyzwanie dla podatnika może stanowić wykazanie, że wykorzystywane telefony komórkowe spełniają warunek wydatków ponoszonych w celu uzyskania przychodu. Podatnik musi wykazać, iż użytkuje je wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa.

Jeżeli podczas kontroli urzędnika skarbowego wyjdzie na jaw, iż z telefonu służbowego wykonywane były rozmowy prywatne, może to nieść za sobą konsekwencje o różnej wadze.
Podatnik będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów o wydatki poniesione na rozmowy prywatne. Dodatkowo może powstać zaległość podatkowa, do której uiszczenia wraz z odsetkami podatkowymi podatnik zobowiązany jest bez wezwania organów podatkowych. Oprócz odsetek od zaległości podatkowej za niewłaściwie zakwalifikowane koszty, postępowanie przedsiębiorcy może zostać uznane za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a tym samym podatnikowi grozić będzie odpowiedzialność karnoskarbowa.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy przedsiębiorca wykorzystuje służbowy telefon również w celach prywatnych, najlepszym rozwiązaniem będzie rozliczanie kosztów na podstawie bilingów. Bezpieczniejsze jest jednak posiadanie osobno telefonu prywatnego oraz zarejestrowanego na firmę, ponieważ wtedy wydatki związane z abonamentem i kosztami połączeń bez problemu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej.


Źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/