W okresie ciągłego rozwoju gospodarczego przedsiębiorcy często odbywają zagraniczne podróże służbowe pojazdem prywatnym bądź firmowym, w wyniku czego ponoszą różnego rodzaju koszty związane z eksploatacją pojazdu, m.in. paragony za zakup paliwa za granicą, winiet czy opłat parkingowych. Jednak czy zakup paliwa za granicą może stanowić koszt firmowy oraz czy można odliczyć od tego zakupu podatek VAT?

Zakup paliwa za granicą a koszt uzyskania przychodu

Jak stanowi art. 22 ustawy o PIT, wydatki mogą zostać ujęte w kosztach działalności, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Przy czym nie zostały one wymienione w art. 23 ustawy, który to zawiera wykaz wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, aby zaliczyć dany wydatek do kosztów działalności, musi być on odpowiednio udokumentowany.W przypadku krajowego zakupu paliwa paragon fiskalny nie stanowi dowodu księgowego.

Odmiennie jednak wygląda dokumentowanie zakupu paliwa za granicą. Zgodnie bowiem z § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów mogą być dokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi, jeśli zawierają następujące dane:

-datę wystawienia,

-stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon,

-określoną ilość, cenę jednostkową oraz wartość zakupionego paliwa/oleju.

Zatem paragon za zakup paliwa za granicą zawierający wymagane przepisami dane przedsiębiorca będzie mógł ująć w KPiR.

Zakup paliwa za granicą a VAT

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT w przypadku zakupu towarów niewysyłanych ani nietransportowanych miejscem opodatkowania transakcji jest miejsce zakupu, czyli kraj, w którym towary znajdowały się w czasie zakupu. Oznacza to, że zakup paliwa za granicą zostanie opodatkowany podatkiem VAT w kraju nabycia. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że podatnik nie może odliczyć podatku VAT od zakupu paliwa za granicą, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT ma on prawo ująć nieodliczony podatek VAT w kosztach działalności.


Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/