Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Zasadniczo podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie mogą w kosztach firmowych uwzględniać wydatków o charakterze osobistym. Często jednak trudno jest przeprowadzić tego rodzaju rozróżnienie. Przykładem sytuacji, która może budzić wątpliwości, jest zaciągnięcie prywatnego kredytu, z którego następnie są finansowane wydatki firmowe. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego prywatnie mogą stanowić koszt firmowy?

Kredyt jako koszt uzyskania przychodów

Na początku należy zastanowić się, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby określony wydatek mógł zostać zaliczony do kategorii kosztów podatkowym.

Przepis podaje, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Tak sformułowany przepis wskazuje nam, że dla uznania danego wydatku za koszt podatkowy konieczne jest wykazanie związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Warto podkreślić, że związek ten może mieć zarówno charakter bezpośredni, jak i pośredni.

W rezultacie wszelkie wydatki o charakterze ściśle osobistym nie stanowią kosztu podatkowego, ponieważ wspomniana relacja nie jest zachowana. To zatem powoduje, że podatnik nie może zaliczyć do kosztów firmowych wydatków prywatnych, które w żaden sposób nie przyczyniają się do uzyskania, zachowania czy też zabezpieczenia przychodu z działalności gospodarczej.

Odsetki od kredytu zaciągniętego prywatnie w kosztach firmowych

Tutaj należy zastanowić się, czy możliwe jest ujęcie w kosztach kredytu, który przedsiębiorca zaciągnął prywatnie, tzn. na swoje dane osobowe, a nie firmowe.

Przede wszystkim wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie warunkują możliwości ujęcia odsetek w kosztach od tego, jakie dane podaje kredytobiorca. 

Pamiętajmy, że najważniejsze jest, aby wydatek wykazywał związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą. W rezultacie, jeżeli osoba fizyczna zaciąga prywatny kredyt, z którego jednak finansuje wydatki firmowe, to można przyjąć, że wspomniany związek jest zachowany.

Na powyższe ustalenia wpływa także fakt, że osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dysponuje i zarządza jedną masą majątkową. Inaczej niż w przypadku spółek nie dochodzi w tym przypadku do wyodrębnienia majątku firmowego oraz majątku prywatnego. Mamy zatem do czynienia z jedną masą majątkową, w której skład wchodzą zarówno składniki firmowe, jak i osobiste konkretnej osoby fizycznej.

Powyższe założenie zostało również wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 maja 2016 roku, nr 1061-IPTPB1.4511.247.2016.1.MH, organ wprost wskazał, że majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego.

W konsekwencji dopuszczalna jest sytuacja, w której środki pochodzące z kredytu zaciągniętego prywatnie zostaną przeznaczone na cele firmowe. To powoduje, że pojawia się wspomniany związek pomiędzy wydatkiem a działalnością gospodarczą, co jest elementarnym warunkiem kwalifikacji wydatku jako kosztu uzyskania przychodu.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: