Tag: podatnicy

Jak sporządzić wniosek o przesunięcie terminu instalacji kasy on-line?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od 1 maja 2019 r. sprzedaż na rzecz tych podmiotów powinna być, co do zasady, ewidencjonowana przy zastosowaniu kas…

Zobacz więcej

Nie wszystkie dokumenty sprzed 5 lat można zniszczyć 1 stycznia 2021 r.

Podatnicy odliczają dni do 1 stycznia 2021 r., aby móc zniszczyć dokumentację dotyczącą podatków, których termin płatności upłynął w 2015r. Wiele czynników może jednak spowodować wydłużenie okresu archiwizacji. Księgi podatkowe, dokumenty źródłowe, a także dokumenty związane z poborem podatku wykonywanym…

Zobacz więcej

Odliczanie VAT w 2021 – nowe przywileje dla podatników

Od 1 stycznia 2021r. dla podatników VAT rozliczających się miesięcznie wydłużono termin odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do czterech okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostało bez zmian – mogą oni odliczyć na bieżąco VAT naliczony w okresie…

Zobacz więcej