Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Drogi pracodawco, czy Twoja pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim i chciałaby w tym okresie powrócić do swoich obowiązków zawodowych? Zastanawiasz się jak zgodnie z prawem rozwiązać tę sytuację? 

Pracownica otrzymująca wynagrodzenie ze stosunku pracy lub wykonanego zlecenia ma prawo do zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka. W przypadku wykonywanego zlecenia zasiłek macierzyński przysługuje wówczas, kiedy osoba podlega pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowego. Wymiar zasiłku wynosi 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego. W tym okresie kobieta może podjąć pracę zarobkową korzystając z poniżej wymienionych wariantów.

1. Podjęcie zatrudnienia na postawie umowy o pracę w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Pracownica która otrzymywała wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę przed urodzeniem dziecka, z którego następnie uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego, może podjąć pracę u tego samego pracodawcy dopiero po upływie 20 tygodni od urodzenia dziecka  (czyli w okresie trwania urlopu rodzicielskiego). Praca może w tym przypadku być wykonywana wyłącznie w wymiarze nie większym niż 1/2 etatu i uzyskany dochód ze stosunku pracy spowoduje proporcjonalne pomniejszenie wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Z kolei jeśli  pracownica zawrze umowę o pracę z innym pracodawcą (zarówno w czasie urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego) nie spowoduje to utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego, ani ograniczenia jego wysokości, w stosunku do czasu przepracowanego z tytułu umowy o pracę.

2. Wykonanie zlecenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Wykonywanie umowy zlecenia lub umowy o dzieło u własnego lub innego zleceniodawcy jest najczęściej wybieraną opcją przez matki pobierające zasiłek macierzyński. Kobieta może w dowolnym momencie trwania urlopu macierzyńskiego wykonywać zlecenie oraz uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie nie wpływa w żaden sposób na ograniczenie wysokości jej zasiłku macierzyńskiego.  

Zdarzają się sytuacje w których umowy o pracę na czas określony, bądź umowy zlecenia (umowy o dzieło) zawarte na określony czas, ulegają zakończeniu w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Kobieta w takim momencie utraci zatrudnienie, ale zasiłek macierzyński w dalszym ciągu będzie wypłacany przez ZUS do zakończenia okresu jego płatności, nawet w przypadku kiedy kobieta podejmie pracą zarobkową  u innego pracodawcy.

Osoby przebywające na urlopach macierzyńskich podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, a ich składki finansowane są z budżetu państwa. Każdy inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń społecznych może spowodować, iż przestaną podlegać ubezpieczeniu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, a rozpoczną opłacać składki w związku z tymże innym tytułem do ubezpieczenia. Dlatego o wystąpieniu takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest powiadomić płatnika składek.

Również prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Jedyną konsekwencją takiej sytuacji jest zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom oraz opłacania składek.

Jeżeli prowadzimy działalność i jednocześnie nabyliśmy prawo do zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu, to w czasie jego pobierania podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom jako prowadzący działalność. Jeśli natomiast zasiłek jest wypłacany z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, to nawet jeśli prowadzenie jej jest nadal kontynuowane, to osoba taka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Źródło: www.zus.pl, www.infor.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: