Tag: Podatnik

Możliwość rezygnacji z kasy rejestrującej

Podatnik, który został zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, co do zasady, nie może powrócić do zwolnienia z tego obowiązku. Organy podatkowe w pewnych sytuacjach akceptują jednak możliwość rezygnacji…

Zobacz więcej

Wydatki opłacone na rachunek spoza białej listy – czy można je ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawarła z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT) umowę najmu budynku magazynowego na czas określony. Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Podmiot dokonuje zapłaty za usługę najmu przelewem na rachunek spoza białej listy, przy czym nie złożył on…

Zobacz więcej

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – jakie są obowiązki podatnika?

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z możliwości sprzedaży towarów poza granice naszego kraju. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do państw Unii Europejskiej w ostatnich latach znacznie zyskała na popularności. Prowadząc ją z terytorium kraju, trzeba jednak mieć na uwadze, że…

Zobacz więcej

Czynny podatnik podatku VAT – kiedy może zostać wykreślony i przywrócony do rejestru podatników VAT?

Podstawową przyczyną wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT jest jego zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności. Jednak przepisy ustawy o VAT powołują wiele innych przypadków, kiedy to naczelnik urzędu wykreśli podatnika z rejestru podatników VAT czynnych. Ponadto określają, kiedy podatnik po wykreśleniu z rejestru zostanie do…

Zobacz więcej

Dojazd do pracy własnym samochodem a zeznanie roczne

Jestem pracownikiem i codziennie dojeżdżam do pracy ok. 60 km własnym samochodem. Miesięcznie na paliwo wydaję ok. 550 zł. Czy związku z tym, w zeznaniu rocznym mam prawo ująć w formie kosztu dojazd do pracy własnym samochodem w wysokości miesięcznych…

Zobacz więcej

Podatniku, sprawdź koniecznie, czy nie musisz zmienić oznaczeń literowych stawek w swojej kasie fiskalnej do 31.07.2019.

            Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów, które zaczęło obowiązywać od 01.05.2019 r. w sprawie kas rejestrujących zawiera kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest sposób przypisania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek podatku VAT w urządzeniach kas fiskalnych. Uchylone zostało rozporządzenie Ministra…

Zobacz więcej