Od stycznia 2022 roku praktycznie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany składać deklarację ZUS DRA z wyliczeniem składek w każdym miesiącu. Jest to następstwem zmiany sposobu ustalania stawki zdrowotnej ze stałej kwoty ryczałtowej na wyliczoną co miesiąc w oparciu o dochód z poprzednich okresów.

Ponadto zmieniły się zapisy ustawy o ubezpieczeniach społecznych mówiące o zwolnieniu ze składania deklaracji rozliczeniowej przez przedsiębiorców.

Od stycznia 2022 roku składkę zdrowotną wylicza się na podstawie dochodu.

Deklarację ZUS DRA najczęściej składa się przy pomocy oprogramowania Płatnik dostarczanego
za darmo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, gdyż ZUS wymaga przesyłania pliku opatrzonego podpisem elektronicznym.

Wybierając ryczałt ewidencjonowany, uprościsz sobie życie

Ustawodawca uprościł zasadę wyliczania składki zdrowotnej, w przypadku gdy przedsiębiorca rozlicza się podatkiem dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego składka zdrowotna ustalana jest najczęściej raz na cały rok.

Aktualnie rząd znacząco obniżył stawki podatkowe przy ryczałcie ewidencjonowanym, jak również wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga!

Dane w tabeli są przybliżone. Aktualnie brak danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia
w IV kwartale 2021 roku.

Roczny przychódPodstawa naliczenia stawki zdrowotnejWysokość miesięcznej składki zdrowotnej
Do 60.000 zł60% przeciętnego wynagrodzenia317,83 zł
Do 300.000 zł100% przeciętnego wynagrodzenia529,72 zł
Powyżej 300.000 zł180% przeciętnego wynagrodzenia953,49 zł

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym może wybrać praktycznie każdy przedsiębiorca, gdyż w ostatnich dwóch latach została zlikwidowana większość wyłączeń i ograniczeń w tym zakresie.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazek-skladania-deklaracji-do-zus-u-co-miesiac