Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. 

Podatnicy zwolnieni z podatku VAT zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej muszą liczyć się z koniecznością instalacji kasy fiskalnej.

Podsumowując, nie zawsze korepetycje mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Nauczyciele udzielający korepetycji są zwolnieni z instalacji kasy fiskalnej. Tym samym korepetycje wykonywane przez nauczyciela są zwolnione z opodatkowania VAT i nie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-korepetycje-a-kasa-fiskalna