W sierpniu przyjęto nową ustawę budżetową, która zakłada, że przeciętne wynagrodzenie będzie
wynosiło 5922 zł, od tej kwoty wyliczane są składki, które należy odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

Konkretnie podstawa do wyliczenia składek ZUS stanowi 60% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, zatem w roku 2021 podstawa na ubezpieczenie społeczne wyniesie 3553,20 zł.
Poszczególne składki ZUS będą przedstawiać się następująco:

 • składka emerytalna – 693,58 zł (wzrost o 77,65 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.);
 • składka rentowa – 284,26 zł (wzrost o 31,83 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.);
 • składka chorobowa – 87,05 zł (wzrost o 9,74 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.);
 • składka wypadkowa – 59,34 zł (wzrost o 6,64 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.);
 • składka na fundusz pracy – 87,05 zł (wzrost o 9,74 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.).
  Podsumowują składki ZUS w roku 2021 bez składki zdrowotnej łącznie wyniosą z dobrowolną składką
  choroba 1211,28 zł, bez dobrowolnej składki chorobowej 1124,23 zł.
  Dla osób, które opłacają składki na preferencyjnym ZUS, podstawa na ubezpieczenie społeczne będzie
  wynosić 903 zł, z kolei poszczególne składki wyniosą:
 • składka emerytalna – 176,27 zł (wzrost o 11,71 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.);
 • składka rentowa – 72,24 zł (wzrost o 4,8 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.);
 • składka chorobowa – 22,12 zł (wzrost o 1,47 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.);
 • składka wypadkowa – 15,08 zł (wzrost o 1 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.);

Podsumowują preferencyjne składki ZUS w roku 2021 bez składki zdrowotnej łącznie wyniosą z
dobrowolną składką choroba 285,71 zł, bez dobrowolnej składki chorobowej 263,59 zł.
Pamiętać należy, iż powyższe wartości nie zawierają jeszcze składki zdrowotnej.

Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od innego wskaźnika.
Zgodnie z ogłoszonymi przez rząd planami, składka zdrowotna od stycznia 2022 roku kalkulowana
będzie w zupełnie inny sposób niż dotychczas i uzależniona będzie od wysokości dochodu
przedsiębiorcy.

Drastycznych podwyżek składki zdrowotnej prawdopodobnie unikną jedynie Ci
przedsiębiorcy, którzy od przyszłego roku zmienią formę opodatkowania na ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych. Jednak i w tym przypadku minimalna składka zdrowotna ma wzrosnąć z obecnych
381,81 zł do poziomu 500 zł.
Źródło: www.zus.pl

Trzy inne artykuły które warto przeczytać: