Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Zgodnie z  art. 18c ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1577) od 1 stycznia 2019 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę mogą skorzystać z opłacania za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru. Podstawowym uwarunkowaniem tzw. „małego ZUS” jest uzyskany przychód, gdyż celem tej preferencji jest dostosowanie wysokości opłacania składek z tytułu na ubezpieczenia społeczne do możliwości finansowych przedsiębiorców.

Aby skorzystać w 2019 roku z „małego ZUS” trzeba jednak spełnić kilka warunków:

  •  działalność gospodarczą należy prowadzić na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
  •  przychód z tytułu działalności gospodarczej ustalony proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności w 2018 roku, nie mógł przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018 roku, jeśli była ona prowadzona przez cały rok to jest to kwota 63.000 zł,
  •  w 2018 roku działalność gospodarcza musiała być prowadzona dłużej niż 60 dni,
  •  przedsiębiorca w 2018 roku nie rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
  •  w 2018 roku przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności,
  •  przedsiębiorca nie spełnia warunków do opłacania składek tzw. „preferencyjnego ZUS”,
  •  przedsiębiorca nie wykonuje działalność na rzecz byłego pracodawcy.

Przedsiębiorca, ustali najniższą obowiązującą go podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kilku krokach. W pierwszej kolejności powinien ustalić przeciętny miesięczny przychód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej według określonego wzoru w ustawie i zaokrąglić do pełnych groszy. Następnie należy pomnożyć przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej uzyskany w 2018 roku przez współczynnik ogłaszany przez Prezesa ZUS który 2019 r. wynosi 0,5083. Otrzymany wynik również należy zaokrąglić do pełnych groszy. Ostatnim krokiem jest porównanie wyniku z dolnym i górnym limitem podstawy wymiaru składek społecznych, obowiązującym osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ustalona w ten sposób najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2019 r. – 2.859 zł) lub być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. – nie niższa niż 675 zł).

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy ustalonej proporcjonalnie do przychodu jest ograniczone w czasie. Przedsiębiorca może bowiem opłacać niższe składki społeczne maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych.

W celu skorzystania z „małego ZUS” należy złożyć odpowiednie dokumenty wyrejestrowania oraz zarejestrowania w ustawowy terminie 7 dni liczonym od:

  • 1 stycznia 2019 roku – jeśli działalność jest kontynuowana albo też jeśli z końcem grudnia 2018 roku zakończył się okres „preferencyjnego ZUS”,
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
  • pierwszego dnia, w którym będą spełnione warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. zakończył się okres „preferencyjnych składek” w trakcie roku).

Należy podkreślić, że możliwość skorzystania z „małego ZUS” jest dobrowolna, a wybór tej opcji ma wpływ na wysokość przysługujących świadczeń w przyszłości z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: