Ministerstwo Finansów ogłasza na swoich stronach internetowych: Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości podszywa się pod pracownika Krajowej Administracji Skarbowej i prosi o wypełnienie załączonego formularza. Korespondencja ta nie jest wysyłana z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej.

Otwieranie załączonego pliku lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie Państwa danych nieuprawnionym osobom.

Przestępcy wysyłają maile o zróżnicowanej treści. Resort wymienia przykłady:

  • „Proszę o zapoznanie się z pismem i wdrożenie w życie zawartych w nim zaleceń i uwag na prowadzonych przez Panów kontraktach”,
  • „W załączeniu przesyłam polecenie. Proszę o przekazanie go podległym wam prowadzącym/kierownikom kontraktów”,
  • „Do stosowania”

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, fałszywe wiadomości dotyczą np. „Krajowej Kontroli Skarbowej”, a nadawca prosi o wypełnienie załączonego do wiadomości formularza. Wiadomości tego rodzaju stosunkowo często zawierają przekręcone nazwy (np. „Krajowa Kontrola Skarbowa”) i wyróżniają się sporą liczbą błędów językowych.