Ministerstwo Finansów udostępniło nową usługę jaką jest e-Urząd Skarbowy.

E-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient, dostępny na stronie internetowej www.podatki.gov.pl. Jego celem jest szybkie i wygodne załatwienie spraw podatkowych, bez wizyty m.in. w urzędzie skarbowym. Jego tworzenie jest podzielone na etapy, również w 2022 r.

Z nowej usługi e-Urząd Skarbowy (e-US) mogą skorzystać wspólnicy spółek partnerskich, jawnych, cywilnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Po zalogowaniu do e-US, poza dostępem do swoich danych osobowych, będzie również możliwy dostęp do danych identyfikacyjnych spółki (m.in. adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności, miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, rachunki bankowe). Umożliwi to szybką i wygodną weryfikację, czy ww. dane są prawidłowe i aktualne.

W ramach e-US można ponadto przekazać pismo do urzędu skarbowego, np. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego) czy zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT).

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w e-US mogą także złożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 (np. w zakresie zmiany adresu zamieszkania).

Za pomocą e-US podatnicy mogą również uzyskać informacje o mandatach, z możliwością ich płatności.

Nowa usługa e-US umożliwia też zarejestrowanie się do systemu e-TOLL służącego do elektronicznego poboru opłat za płatne drogi.

W kolejnych etapach e-US rozwoju nowej usługi planowane jest m.in. umożliwienie pobierania zaświadczeń np. o niezaleganiu w podatkach, wdrożenie usługi dla notariuszy czy wprowadzenie w e-US interaktywnych formularzy podatkowych.

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT można się zalogować także danymi podatkowymi.

Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Źródło: www.gofin.pl