Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. Nowe regulacje dotyczyć będą m.in. zmian opodatkowania przychodów związanych z najmem oraz zakwaterowaniem – wynajmujący będą mogli skorzystać ze stawek 8.5% oraz 12.5% również do przychodów z najmu uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej. Nowe przepisy mają rozwiązać problemy dotyczące kwestii ujmowania najmu jako „najmu prywatnego” albo działalności gospodarczej.

Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego – co się zmieni?


Według znowelizowanej ustawy podatnicy będą mogli skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów osiąganych zarówno z najmu prywatnego, jak i z najmu w ramach działalności gospodarczej zgodnie ze stawką:

8.5% – dla przychodów nieprzekraczających 100 tys. zł;

12.5% – dla nadwyżki przychodów powyżej 100 tys. zł.

Nowe przepisy dotyczące ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zostały uchwalone przez Sejm i przekazane do prac legislacyjnych w Senacie.


Obecnie z korzystnych stawek opodatkowania (8.5% oraz 12.5%) mogli korzystać jedynie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody z tzw. najmu prywatnego.

Zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stawka 8.5% oraz 12.5% będzie dotyczyła przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz przychodów z innych umów najmu, które uzyskiwane będą z działalności gospodarczej.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-opodatkowanie-przychodow-z-najmu-prywatnego-w-2021-roku