Od 1 stycznia 2021 roku minimalna wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na pełnym etacie  będzie wyższe o 200 zł od obecnej (2600,00 zł) i wyniesie 2800,00 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług wzrośnie o 1,30 zł od obecnej (17zł/godz.) i będzie wynosiła 18,30 zł brutto za godzinę.

Poniżej przedstawiamy przykłady, jak będą się kształtować koszty zatrudnienia przy minimalnym wynagrodzeniu w zależności od wykonywanego etatu przez pracownika:


1. Kalkulacja wynagrodzenia dla pracownika będącego na pełnym etacie w 2021 r.:

-wynagrodzenie brutto wyniesie 2800,00 zł (w roku 2020 wynosiło 2600,00 zł),
-wynagrodzenie netto wyniesie 2061,67 zł (w roku 2020 wynosiło 1920,63 zł),
-całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 3373,44 zł (w roku 2020 wynosiło 3132,48 zł).


2. Kalkulacja wynagrodzenia dla pracownika będącego na 1/2 etatu w 2021 r.:

-wynagrodzenie brutto wyniesie 1400,00 zł (w roku 2020 wynosiło 1300,00 zł),
-wynagrodzenie netto wyniesie 1074,33 zł (w roku 2020 wynosiło 1002,81 zł),
-całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 1686,72 zł (w roku 2020 wynosiło 1534,39 zł).


3. Kalkulacja wynagrodzenia dla pracownika będącego na 1/4 etatu w 2021 r.:

-wynagrodzenie brutto wyniesie 700,00 zł (w roku 2020 wynosiło 650,00 zł),
-wynagrodzenie netto wyniesie 587,51 zł (w roku 2020 wynosiło 551,77 zł),
-całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 843,36 zł (w roku 2020 wynosiło 767,20 zł).


4. Kalkulacja wynagrodzenia dla pracownika będącego na 1/8 etatu w 2021 r.:

-wynagrodzenie brutto wyniesie 350,00 zł (w roku 2020 wynosiło 325,00 zł),
-wynagrodzenie netto wyniesie 309,84 zł (w roku 2020 wynosiło 280,44 zł),
-całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 421,69 zł (w roku 2020 wynosiło 383,60 zł).


Sprawdźmy zatem, jak będzie się przedstawiać koszt wynagrodzenia za usługę na umowie zlecenia w 2021 r., na której zleceniobiorca wykona usługę w ciągu 168 h w danym miesiącu, czyli będzie to stanowić przeciętną liczbę godzin w miesiącu, jaką pracownik musi przepracować na pełnym etacie. Dla 168 godzin wynagrodzenie za zlecenie w danym miesiącu w 2021 r. będzie się kształtować następująco:


– wynagrodzenie brutto wyniesie 3074,40 zł (przy umowie o pracę wyniosłoby na minimalnej krajowej 2800,00 zł brutto)
– wynagrodzenie netto z dobrowolną składką chorobową wyniesie 2259,14 zł (przy umowie o pracę wyniosłoby na minimalnej krajowej 2061,67 zł brutto)
-całkowity koszt wyniesie 3704,03 zł (przy umowie o pracę wyniósłby na minimalnej krajowej 3373,44 zł brutto).

Z powyższego przykładu możemy wywnioskować, że poniesiesz wyższe koszty wynagrodzenia za zleceniobiorcę niż za pracownika, który będzie zatrudniony na pełnym etacie.

Źródło: www.gofin.pl, www.infor.pl