Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy (limit czasowy), a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3 (limit ilościowy), tzw. limitów 3/33.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie limitu czasowego lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 251 § 1 i 3 K.p.).

Limitów 3/33 nie stosuje się do umów o pracę na czas określony zawartych:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie,

W sytuacji gdy zawarcie umowy służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy (art. 251 § 4 K.p.).

Obiektywne przyczyny powinny być rozpatrywane w kontekście „rzeczywistego zapotrzebowania” oraz „niezbędności”. Przyczyny te nie mogą wynikać z wadliwej organizacji pracy, natomiast należy do nich m.in.: „(…) czasowy wzrost zapotrzebowania na pracę związany przykładowo z sezonowym modelem konsumpcji tudzież technologicznymi barierami przydatności do spożycia niektórych produktów. (…)” (por. A. Patulski, G. Orłowski, Kodeks Pracy. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2016, kom. do art. 251 K.p.).

Jak wyjaśnił Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w wyroku z 25 listopada 2020 r. (sygn. akt VII P 527/20): „(…) Przez obiektywne powody należy rozumieć w szczególności precyzyjne i konkretne okoliczności charakteryzujące określoną działalność, a mogące wynikać zwłaszcza ze szczególnego charakteru zadań, dla wykonania, których zawarto umowę. (…)”.

Pracodawca korzystający z wyjątków od limitów 3/33 powinien pamiętać o dwóch istotnych wymogach formalnych, a mianowicie:

  • w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa wcześniej w pkt. 1-3, lub w przypadku, o którym mowa w pkt. 4, w umowie powinien określić ten cel lub okoliczności tego przypadku przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy (art. 29 § 11 K.p.),
  • jest obowiązany zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę wyłączonej z limitów 3/33 z powodu obiektywnych przyczyn leżących po jego stronie wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Oprócz przypadków wymienionych na wstępie, limitów 3/33 nie stosuje się w razie przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zgodnie z art. 177 § 3 K.p. (art. 251 § 41 K.p.).

Żródło: gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: